FRAZA NR 13 / 1996

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Jan WOLSKI, Czy istnieje i jaka jest literatura szwajcarska?
Mała antologia poezji i prozy szwajcarskiej w przekł. J. Wolskiego: Eugen GOMRINGER,
Dante Andrea FRANZETTI, Kurt MARTI, Flurin SPESCHA, Franz HOHLER Zdzisław WAWRZYNIAK,
Kilka uwag o współczesnej poezji religijnej w krajach niemieckojęzycznych

POLACY, NIEMYCY, AUSTRYJACY:
Ekspresjoniści niemieccy w przekł. Leszka Szarugi:
August STRAMM,
George TRAKL, Gottfried BENN, Else LASKER-SCHÜLER, Wilhelm KLEMM
Olga RISTOWSKA, Tu każdy kamień
Johannes BOBROWSKI, Wiersze (przekład Andrzeja Pańty)
Rose AUSLÄNDER, Wiersze (przekład Andrzeja Pańty)
Felix MITTERER, Boczny tor (przekład seminarium Marlis Lami)
Józef BARAN, Wiersze
Maciej CISŁO, Razem osobno
Iwan GOLL, Noc i dzień (przekład Piotra W. Lorkowskiego)
Sibille GBUREK, Wiersze (przekład Piotra W. Lorkowskiego)
Augustyn BARAN, Noc moich kobiet
Józef KURYLAK, Wiersze
Georg HEYM, Wiersze młodzieńcze (przekład Andrzeja Lama)
Artur WAWRYSZUK, Reiner Maria Rilke – „Jak wyciągnięte ramię jest krzyk mój”
Hans Magnus ENZENSBERGER, Wiersze (przekład Krzysztofa Karwowskiego)
Reiner KUNZE, Wiersze (przekład Krzysztofa Karwowskiego)
Karl JASPERS, Z mitem obcowanie (przekład Andrzeja Pańty)
V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego: Roman HONET,
Bogusław Filip DMYTREK, Anna ANDRYCH, Krzysztof BIELEŃ
Norbert KULESZA, Wiersze
Grzegorz STRUMYK, Niewysłany list
Paweł MARCINKIEWICZ, Wiersze

WOKÓŁ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ:
Krzysztof KARASEK, Panorama poezji współczesnej
Robert MIELHORSKI, „Pisarzy jest wielu, ale Lipski tylko jeden”
Henryk JOFFE, „Kafka z ulicy Bugraszów”
Marek NALEPA, Duchy, demony i potworki, czyli kłopoty z dorastaniem

SZTUKA:
Grafika to takie eleganckie zajęcie. Z Tadeuszem NUCKOWSKIM rozmawia Magdalena RABIZO-BIREK
Jerzy WINIARSKI, Dwie nieskończoności serigrafii Tadeusza Nuckowskiego
Piotr ZAZULA, Powrót Hermesa: Surrealizm, postmodernizm i duch
transcendentnej psoty w dobie New Age

TEMATY WSCHODNIE:
Artur PASZKO, Między Wschodem i Zachodem – Kościół Św. Metodego w Polsce

O KSIĄŻKACH:
Zbigniew ANDRES, Tadeusza Różewicza świadectwo naszego czasu
Józef BARAN, Cudzymi oczami
Zbigniew BIEŃKOWSKI, Wiktor WOROSZYLSKI, Dwugłos o poezji Józefa Kurylaka
Stanisław DŁUSKI, Wizje szamana
Roman GOLESZ, Pisarze niemieckojęzyczni
Kazimierz MACIĄG, Znad Eufratu nad Wisłę
Roman GOLESZ, Fenomen prowincji

W CO WIERZĘ?:
Maciej CISŁO, Stanisław DŁUSKI, Jerzy GÓRZAŃSKI, Krystyna RODOWSKA, Adriana SZYMAŃSKA

KRONIKA:
Różewicz w Rzeszowie (Zbigniew Andres)
To wszystko już było (Piotr Żbikowski)
Zamiast uciec z czerkieską tancerką (Magdalena Rabizo-Birek)
Henryk Grynberg w Rzeszowie (Anna Jamrozek-Sowa)
V Kongres „Polacy i Niemcy wspólnie w Europie” (Wojciech Furman)
Krośnieński pejzaż kulturalny (Jan Tulik)
40 lat teatru lalek w Rzeszowie. Z Ireną Gałuszką, Andrzejem Machem, Januszem Pokrywką, Andrzejem Łabińcem, Maciejem K. Tonderą rozmawia Mariusz Mika O Sanockim IV Collage’u Teatralnym słów kilka (Małgorzata Sienkiewicz)
Srebrny czworokąt obrazów (Magdalena Rabizo-Birek)
Rodzina poetów (Stanisław Dłuski)
Dekada Młodych (Grzegorz Kociuba)
Literatura w latach Wielkiej Zmiany 1975-1995 (Janusz Pasterski)
Komunikat z V Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

DOKUMENT (A)LITERACKI

AUTORZY „FRAZY”

PUBLIKACJE NADESŁANE