FRAZA NR 11-12 / 1996

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Zbigniew MACHEJ, Wiersze
Grzegorz KOCIUBA, Z szarości wydobywać światło
Dariusz SOŚNICKI, Wiersze
Stanisław DŁUSKI, Z „Męczenii, Betonii i Śniegii”
Karol MALISZEWSKI, Wiersze
Karol MALISZEWSKI, Dziennik pozorny
Jarosław KLEJNOCKI, WierszeJarosław
KLEJNOCKI, Świat bez właściwości

POEZJA I PROZA I DZIENNIK:
Walt WHITMAN, Wiersze (przekłady Andrzeja Szuby, Adama Lizakowskiego)
Charles BUKOWSKI, Moje prywatne szaleństwo (przekład Andrzeja Szuby)
Jacek Antoni ZIELIŃSKI, Jasno, świeżo, zielono
Vaclav HRABE, Wiersze (przekład Zbigniewa Macheja) 9 Bożena BUDZIŃSKA, Na trzy czwarte
Jacek PODSIADŁO, Wiersze
Adam SZYMCZYK, Małe piwo, Fifty fifty fifty
Maciej MELECKI, Wiersze
Lucjan ZUZIA, Wyrok
Alicja NOWOSŁAWSKA, Wiersze
Grzegorz KOCIUBA, Dziennik
Piotr Wiktor LORKOWSKI, Wiersze
Jean COCTEAU, Poeta trzydziestoletni (przekład Lidii Sujczyńskiej)

WOKÓŁ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ:
Leszek SZARUGA, Jak pisać o literaturze współczesnej?
Wojciech BONOWICZ, Krytyk i gromada autorów, albo Nic o wszystkim
Dariusz NOWACKI, Dziurawa siatka na motyle

FELIETONY:
Mariusz KALANDYK, Bronię realizmu
Maciej MIELOCH, Sumienie recenzenta, czyli recenzja „Recenzji”

SZTUKA:
Magdalena RABIZO-BIREK, Tropiąc tajemnice żywiołów
Rozjaśnienie. Z Wiesławem BARSZCZAKIEM rozmawia Dariusz BUGALSKI
Dariusz BUGALSKI, *** jak patrzysz.
Michał JABŁOŃSKI, Sztuka i tradycja

TEMATY WSCHODNIE:
Stanisław MISAKOWSKI, W szczerym polu
Mirosław CZARNIK, Mój Vincenz – ja Vincenz!
Tadeusz ZYCH, Obraz Żyda w świadomości chłopa galicyjskiego

O KSIĄŻKACH:
W stronę prozy
Arkadiusz MORAWIEC, Miasto jest snem
Anna JAMROZEK-SOWA, Powietrze pełne duchów
Inga IWASIÓW, Wolność w niewoli
Kazimierz MACIĄG, Jurewicz „dzieckiem będąc”

W stronę poezji
Grzegorz KOCIUBA, Myśli o umieraniu
Krzysztof LISOWSKI, Julian Kawalec – poeta
Magdalena RABIZO-BIREK, Jak przełożyć „Przekłady”
Krystyna WALC, Otwarty jak miasto
Rafał RŻANY, Nadzieja zagubiona w klęskach

Z różnych półek
Roman MAGRYŚ, Na marginesie „Dwóch typów wiary” Bubera
Rafał RŻANY, Kto nam napisze historię literatury?
Stanisław DŁUSKI, Słownik urodzony w klęskach

NOTY I NOTATKI:
Janusz KORYL, „Mała córeczka matki ojczyzny (o poezji Stanisławy Kopiec)
Karol MALISZEWSKI, Wtedy. Nic. Jeszcze.
Grzegorz STRUMYK, Bezdomność i Stary Dom
Joanna RZESZOTEK, Bóg nie ma jej tego za złe
Artur WAWRYSZUK, „W drodze do izby tortur. i z powrotem”

KRONIKA:
Józef KURYLAK, Trzynasta rocznica śmierci Mieczysława Jastruna
Mieczysław JASTRUN, Bożyszcza
Anna JAMROZEK-SOWA, „Szewcy” i demoniczny Gajos
Magdalena RABIZO-BIREK, Oglądać i czytać plakat
Ewa FEDYCZKOWSKA, Rocznica orkiestry symfonicznej w Rzeszowie
Muzyk w teatrze lalek. Z prof. Zbigniewem JEŻEWSKIM rozmawia M. MIKA
Mirosław OSSOWSKI, Jubileuszowa konferencja germanistów
Kazimierz MACIĄG, Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adam Mickiewicza
Stanisław DŁUSKI, Notatki do wieczoru autorskiego, który się nie odbył
Karol MALISZEWSKI, Bądźmy rodziną – zustanme rodinou
Zofia SOKÓŁ, „Nowiny Tygodnia” (1950-1959)
Tadeusz CHROBAK, Wokół Karty Etycznej Mediów
Stanisław DŁUSKI, List do czytelników i (nie)przyjaciół „Frazy”
Informacja o działalności Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”
„Kamerton” 1 – 2 (20 – 21) 1995

DOKUMENT (A)LITERACKI