„Fraza” na Festiwalu Wiosna Poetycka w Stawisku

Redakcja „Frazy” w składzie: Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski wzięła udział w Wiośnie Poetyckiej 2016 w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, która odbyła się w dniach 3–5 czerwca 2016 r. Uczestniczyli w niej poeci z całej Polski oraz historycy literatury, krytycy literaccy, redaktorzy pism literackich i wydawcy, wśród nich zaś wielu autorów „Frazy” (Marek Czuku, Tomasz Dalasiński, Łucja Dudzińska, Olgerd Dziechciarz, Piotr Wiktor Lorkowski, Małgorzata Łukaszuk, Łukasz Mańczyk, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Ewa Sonnenberg, Krzysztof Szatrawski) oraz m.in. Wiesław Banach, Bożena Boba-Dyga, Grzegorz Musiał, Janina Osewska, Małgorzata Peroń, Dorota Wójcik-Khanchandani, Łukasz Żurek). Redaktorzy „Frazy” wzięli udział w seminaryjnej części sympozjum – Jan Wolski scharakteryzował współczesną poezję Podkarpacia zaś Magdalena Rabizo-Birek w 25-lecie pisma krótko przedstawiła pismo i jego autorów. Organizatorem spotkania był dyrektor muzeum w Stawisku – notabene także autor „Frazy” – Mariusz Olbromski.


4 czerwca 2016