Finał XIII edycji OKP im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu ogłoszono nazwiska laureatów XIII edycji konkursu, który odbywa się pod patronatem „Frazy”. Jury w składzie Magdalena Rabizo-Birek, Ewa Sonnenberg i Adam Wiedemann (przewodniczący) postanowiło przyznać pierwsze miejsce Michałowi Banaszakowi z Zielonej Góry. Laureatką drugiego została Dorota Grzesiak z Krakowa, a trzecie miejsce przypadło Marcie Jurkowskiej z Olkusza. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Agata Cichy z Tychów, Katarzyna Ślęczka ze Szprotawy i Piotr Zemanek z Bielska-Białej. Ponadto jury ogłosiło listę nominowanych do nagród, którymi zostali: Mateusz Andała z Warszawy, Maciej Filipek z Dęblina, Anna Michalska z Łodzi, Stanisław Pawełek z Żyradowa, Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska z Krakowa. Podczas konkursu promowano wydane w Olkuszu książki poetyckie laureata XII OKP im. K. Ratonia Pawła Podlipniaka Herzlich Endlösen i Iwony Włodarskiej-Waterson Krucza Góra. Osobę patrona konkursu przypomniała jego monografistka i edytorka pism Magdalena Boczkowska.

XIII Konkurs im. K. Ratonia Michał Banaszak czyta wiersze fot. Agnieszka Zub
XIII Konkurs im. K. Ratonia Michał Banaszak czyta wiersze fot. Agnieszka Zub

Trzynastka Ratonia (M. RABIZO-BIREK)


9 grudnia 2017