Finał VIII Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

17 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu obyła się uroczystość rozstrzygnięcia VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Ratonia, którego pomysłodawcami jest Galeria Literacka GSW BWA na czele ze spiritus movens całego przedsięwzięcia Olgerdem Dziechciarzem. Od drugiej edycji patronat nad konkursem sprawuje „Fraza” i z jej ramienia w tym roku pracom jury przewodniczyła Magdalena Rabizo-Birek. Jury konkursu, w którego skład wchodzili w tym roku także poetka i tłumaczka Julia Fiodorczuk oraz poeta i wydawca Krzysztof Siwczyk, na posiedzeniu w dniu 27.10.2012 roku po lekturze 96 zestawów poetyckich postanowiło, że laureatem I nagrody został Janusz Radwański z Kolbuszowej Górnej. II nagrodę otrzymał Paweł Podlipniak z Radomia, a trzecią Rafał Baron z Gdańska. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały: Małgorzata Grajewska z Bydgoszczy, Bogumiła Jęcek z Łodzi i Marta Jurkowska z Olkusza. Jury wskazało także osoby nominowane do nagród. Byli to: Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, Piotr Jordan z Oławy, Marek Czuku z Łodzi, Roman Rzucidło z Nysy i Ewa Włodarska. Podczas finału tradycyjnie odbyła się premiera, wydanego przez Galerię Literacką przy GSW BWA i Bibliotekę „Frazy”, tomiku poetyckiego laureata poprzedniej edycji. W tym roku był nim tomik Natalii Zalesińskiej Połączenia, zredagowany przez Łukasza Jarosza. Poetka była gościem finału, podobnie jak pisarz Bogdan Dworak, przyjaciel patrona konkursu, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami o Ratoniu. Program tegorocznego finału był bardzo bogaty. Krzysztof Siwczyk i Magdalena Boczkowska promowali świeżo wydaną przez Instytut Mikołowski książkę, zawierającą nieznaną spuściznę Ratonia – Dziennik. Prozy. Teksty krytyczne, zredagowaną i opatrzoną posłowiem przez monografistkę poety M. Boczkowską. W spotkaniu wzięli również udział przyjaciele i laureaci konkursu oraz Galerii Literackiej w Olkuszu: Marek K. E. Baczewski, Miłosz Biedrzycki, Izabela Kawczyńska, Radosław Kobierski i Jarosław Nowosad. Ponieważ przybyli niemal wszyscy laureaci, w olkuskiej galerii zrobiło się naprawdę gęsto od poetów i poezji. Był to właściwie nieoficjalny festiwal poezji, przedłużony o trwające długo w noc rozmowy i anegdoty. Największy aplauz zyskała opowieść Miłosza Biedrzyckiego z jego zawodowego pobytu na Półwyspie Arabskim, podczas którego okazało się, że w krajach arabskich poezja jest formą masowej rozrywki, ściągającą tłumy słuchaczy na… stadiony, a poeci są znakomicie zarabiającymi bożyszczami. Ten i ów z uczestników spotkania zaczął się głośno zastanawiać nad możliwością przejścia na islam.

17 listopada 2012