Ewa Lipska w Auli im. S. Pigonia

A. Bienias i E. Lipska podczas spotkania w Auli im. Pigonia

Poetka przybyła do Rzeszowa z inicjatywy zaprzyjaźnionego z nią studenta rzeszowskiej polonistyki Adama Bieniasa, dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej i redaktorów „Frazy”, którzy przygotowali towarzyszące spotkaniu mini-sympozjum. Spotkanie, które przebiegało w wyjątkowo ciepłej, serdecznej i osobistej atmosferze, z wdziękiem poprowadził Adam Bienias, a jego myślą przewodnią stał się zapisany przez poetkę na tablicy na początku spotkania aforyzm niemieckiego romantyka Novalisa: „Poezja leczy rady, które zadaje rozum”. Wystąpienia na temat ostatnich utworów poetki – jej niedawnego debiutu powieściowego Sefer oraz nominowanego do finału tegorocznej nagrody Nike tomu poetyckiego Pogłos przygotowali Jan Wolski i Magdalena Rabizo-Birek. Mały program poetycki, złożony z wczesnych utworów poetki przedstawił Stach Ożóg, odkrywając przed słuchaczami mniej znane oblicze poezji E. Lipskiej: nastrojowe, oniryczne i sentymentalne. Później był czas na rozmowę, poprowadzoną przez A. Bieniasa i M. Rabizo-Birek, w którą włączyli się słuchacze. Wielka dama polskiej poezji ujęła słuchaczy bezpretensjonalnością, skromnością i dystansem do własnej poezji, a także dowcipnymi anegdotami o swoich przyjaciołach-pisarzach: Tadeuszu Różewiczu, Wisławie Szymborskiej, Stanisławie Lemie, Adamie Włodku, Rafale Wojaczku. Rozmowa z poetką, relacja ze spotkania i wygłoszone na nim wystąpienia znajdą się w numerze „Frazy” 2011, nr 2.


26 maja 2011