Dwudziestolecie konkursu im. K. K. Baczyńskiego

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród XX Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego, organizowanego przez zaprzyjaźnione z „Frazą” Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego odbyło się w Śródmiejskim Domu Kultury w Łodzi i towarzyszyły mu spotkania z poetami Romanem Honetem (laureatem jednej z edycji konkursu i jurorem kilku edycji) oraz Przemysławem Owczarkiem (poetą i redaktorem młodoliterackiego pisma „Arterie”). Jury, które obradowało 9 lutego w składzie: Tomasz Cieślak (przewodniczący, Łódź), Justyna Fruzińska (Łódź), Roman Honet (Kraków), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Joanna Roszak (Poznań) postanowiło nagrodzić I Nagrodą Rafała Barona z Gdańska, II Nagrodę otrzymał Janusz Radwański z Kolbuszowej; III Nagrodą – ex equo uhonorowano Agatę Ludwikowską z Warszawy i Marcina Jurzystę z Torunia. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Pawłowi Podlipniakowi z Radomia i Bogdanowi Furtakowi z Zalesia Górnego. Nagrodę TETIS otrzymał Marcin Czeczko z Kalisza. Na uroczystość przybyli wszyscy laureaci za wyjątkiem zwycięzcy i ciekawy przebieg miała rozmowa z nimi, prowadzona przez przewodniczącą Stowarzyszenia Monikę Kocot oraz Tomasza Cieślaka. Zaprezentowano dorobek Stowarzyszenia – okładki wydanych dotychczas 90 książek oraz trzy nowe, pięknie wydane z okazji jubileuszu tomy wierszy: Piotra Maura Pogrzebowe obrzędy. Miłosne ceremonie, Marcina Siwka Prawie dotykam oraz prawdziwy rarytas – nowy zbiór wierszy założycielki i pierwszej Przewodniczącej Stowarzyszenia Joanny Ślósarskiej – dwujęzyczne Prześwietlone klisze z New Grange / The Overexposed Films from New Grange w przekładach Moniki Kocot. Jurorzy zgodnie podkreślali niezwykle wysoki poziom jubileuszowego konkursu oraz żywe dyskusje towarzyszące wyborowi laureatów. Utwory laureatów nagród i wyróżnień: Agaty Ludwikowskiej, Pawła Podlipniaka i Bogdana Furtaka zostaną zaprezentowane we „Frazie” 2011, nr 2. Wcześniej publikowaliśmy wiersze Janusza Radwańskiego i Marcina Jurzysty.


5 marca 2011