Dwa jubileusze Bogdana Czaykowskiego

Bogdan Czaykowski

10 lutego 2007 r. Bogdan Czaykowski – wybitny poeta i przyjaciel „Frazy” – skończył 75 lat. W 2007 roku przypada także półwiecze jego debiutu poetyckiego – opublikowania w londyńskiej Oficynie Poetów i Malarzy tomiku Trzciny czcionek (1957). Składamy mu najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i dedykujemy najnowszy, podwójny numer „Frazy” (54-55). Znajdą się w nim nowe wiersze poety, fragment napisanej wspólnie z żoną Jadwigą prozy wspomnieniowej Ocalone przez bociany. Autosekwencje, nowy odcinek „Listu znad Pacyfiku” oraz dwa eseje o jego twórczości.


10 lutego 2007