Czwarta edycja konkursu na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza rozstrzygnięta

Jury konkursu w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca), Kazimiera Szczuka uzgodniło werdykt na obradach online, które odbyły się 15 czerwca 2022 r. Jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Adamowi Woźniakowi za recenzję książki Nad Zbruczem Wiesława Helaka, drugie – Natalii Rybczak za recenzję książki Maszkaron Patrycji Pustkowiak, trzecie – Rafałowi Sowińskiemu za recenzję książki Dzieci Jacka Paśnika. Trzy wyróżnienia przyznano: Jagodzie Maciejczyk za recenzję książki Świergot Marcina Mokrego, Filipowi Matwiejczukowi za recenzję książki Niż Macieja Topolskiego i Krzysztofowi Usakiewiczowi za recenzję książki Premie górskie najwyższej kategorii Jakuba Kornhausera. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbyło się w czasie Festiwalu Góry Literatury 2022 w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy. Pomysłodawczynią konkursu, który organizuje Wrocławski Dom Literatury, była Olga Tokarczuk. Od 2020 roku prace nagrodzone, wyróżnione oraz nominowane do nagród ukazują się na łamach „Frazy”. Wyjątkiem jest praca zwycięska, którą zgodnie z regulaminem konkursu publikuje magazyn „Książki”.


17 lipca 2022