„Bryllowanie” na Uniwersytecie Rzeszowskim

plakat reklamujący spotkanie

Redakcja „Frazy” była jednym z patronów spotkania zatytułowanego „Bryllowanie”, które odbyło się w ramach Tygodnia Polonistów w auli Instytutu Muzyki UR. Jest to nazwa poetycko-muzycznego koncertu, w którym występują wspólnie jeden z najwybitniejszych polskich poetów Ernest Bryll i młody pieśniarz Marcin Styczeń. Na koncercie, w którym tłumnie uczestniczyli studenci polonistyki pod przewodem patronującego uroczystości profesora Aleksandra Bobko – prorektora UR ds. naukowych, usłyszeliśmy piosenki do wierszy Ernesta Brylla i Karola Wojtyły (był akurat dzień urodzin nowego Błogosławionego), a także snute trybem dowcipnego, wzruszającego i pobudzającego do refleksji dialogu, opowieści o życiu, ponadpokoleniowej przyjaźni między poetami, wierze w Boga oraz Polsce w dobie politycznych i kulturowych przemian. Po koncercie poeta odpowiadał na pytania i podpisywał nowe tomy wierszy, przekładów (z literatury irlandzkiej), zaś sympatyczny Marcin Styczeń, oblegany przez studentki polonistyki, podpisywał płytę z piosenkami do wierszy E. Brylla zatytułowaną jak koncert Bryllowanie. Warto podkreślić, że spotkanie z dużą determinacją i wielkim zaangażowaniem zorganizowały dwie sympatyczne studentki polonistyki: Jadwiga Kielar (która napisała pracę magisterską o twórczości poetyckiej Ernesta Brylla) i Agnieszka Ziobro, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Słowo wstępne wygłosił profesor Gustaw Ostasz, promotor pracy magisterskiej Jadwigi Kielar poświęconej poezji Ernesta Brylla. Obszerna rozmowa z poetą, którą przeprowadziła J. Kielar, zostanie opublikowana w numerze „Frazy” 2011, nr 2.


18 maja 2011