Bohdan Zadura laureatem Nagrody im. Józefa Czechowicza

Bohdan Zadura, fot. Marek Zadura


Jury II Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Józefa Czechowicza (przyznawaną przez Oddział Literacki Muzeum im. J. Czechowicza i lubelski oddział SPP) przyznało ją 15 stycznia 2010 Bohdanowi Zadurze – autorowi 17 tomików poetyckich, znakomitemu tłumaczowi poezji ukraińskiej, angielskiej i węgierskiej. Juror nagrody, profesor Jerzy Święch powiedział o poecie, uzasadniając wybór: „Zaczynał od wierszy będących pewną stylizacją utworów form dawnych, aż doszedł wreszcie do takich form wiersza, które dają wrażenie niesłychanej kondensacji słowa. W tym wszystkim wydaje się być Zadura najbliższy naszemu sposobowi odczuwania świata. Kiedy opadają z nas słowa zbędne pozostaje w nas to, co jest treścią doświadczenia”. W roku 2007, w pierwszej edycji ogólnopolskiej (wcześniej nagroda miała wymiar lokalny) laureatem nagrody został Tadeusz Różewicz. Do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 153 tomików poezji. Gratulując serdecznie Poecie – naszemu przyjacielowi i autorowi, składamy mu także najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającej się 65-rocznicy urodzin: wielu twórczych spełnień, zdrowia, wytrwałości, radości z życia, pracy i spotkań z ludźmi!


15 styczeń 2010