Artyści „Frazy”

Jednym z ważnych ogniw przypadającego na 2011 rok jubileuszu dwudziestolecia „Frazy” była wystawa artystów związanych z naszym pismem, zorganizowana przy współpracy Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, otwarta 18 października 2011 roku w Galerii na Najwyższym Poziomie w siedzibie Elektromontażu Rzeszów S.A. i prezentowana tam do połowy listopada. Autorem koncepcji i komisarzem wystawy był Jan Wolski, który zaprosił do niej dziewięcioro artystów z Rzeszowa i Podkarpacia: Grzegorza Frydryka, Janusza Górnickiego, Waldemara Kordyacznego, Marlenę Makiel-Hędrzak, Antoniego Nikla, Marka Olszyńskiego, braci Janusza i Marka Pokrywków oraz Grzegorza Wolańskiego. Od wielu lat, w różnoraki sposób twórcy ci współpracują z „Frazą”: są członkami Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, byli prezentowani (niekiedy kilkakrotnie) na łamach pisma (w dziale „Sztuka” i w Galerii „Frazy”), projektują kształt plastyczny naszych wydawnictw książkowych i plakatów, przygotowują z redaktorami pisma wspólne projekty (wystawy, spotkania, festiwale, sesje i sympozja). Wystawa zatytułowana Artyści „Frazy” w kręgu słowa – pomyślana jako prezentacja różnorodnych form dialogu sztuk wizualnych z literaturą – była ze strony redakcji „Frazy” także formą podziękowania naszym drogim przyjaciołom artystom za ich wieloletnią, owocną i bezinteresowną pracę dla wspólnej sprawy – tworzenia i promowania kulturowych wartości. Miała także ambicje pokazania takiego obszaru współczesnej plastyki, który rzadko bywa prezentowany w galeriach, a wyrasta z pięknej i pradawnej idei jedności sztuk. Przy okazji jubileuszu „Frazy” warto przypomnieć to, co zauważają nasi czytelnicy w Polsce i na świecie – że prezentacja sztuk plastycznych, dzieł współczesnych artystów Rzeszowa i Podkarpacia, tekstów literackich i eseistycznych, prezentujących motywy plastyczne i związki sztuk plastycznych z literaturą, stały się elementami wyróżniającymi „Frazę” spośród innych pism literackich, ukazujących się w Polsce. Teksty poświęcone wydarzeniom artystycznym i prezentacje dorobku artystów Podkarpacia z minionego dwudziestolecia, prezentowane we „Frazie”, tworzą cenne kompendium wiedzy na temat współczesnego życia artystycznego tego regionu Polski, który od dawna słynie z ludzi plastycznie utalentowanych. Poniżej prezentujemy tekst Jana Wolskiego, opublikowany w katalogu, towarzyszącym ekspozycji. MRB Jan Wolski

Artyści „Frazy” w kręgu słowa


18 października 2011