Andrzejkowe Frazozpapowanie

29 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odbyły się literacko-artystyczne Andrzejki zorganizowane wspólnie przez Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków i redakcję kwartalnika „Fraza”.

Andrzejkowe Frazozpapowanie


29 listopada 2012