Andrzej Stasiuk na Uniwersytecie Rzeszowskim

Redakcja „Frazy” była (z Instytutem Filologii Polskiej oraz Sekcją Literaturoznawców Koła Naukowego Polonistów UR) organizatorem sympozjum naukowego „Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka”. Pisarz wziął udział w konferencji naukowej poświęconej swojej twórczości, w której sześć referatów wygłosili pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Filologii Polskiej, a po południu odbyło się jego spotkanie autorskie. Rozmowę z pisarzem, w którą włączyli się licznie przybyli miłośnicy jego twórczości, przeprowadzili studenci Damian Niezgoda i Matylda Zatorska – pomysłodawcy sympozjum.

Andrzej Stasiuk na Uniwersytecie Rzeszowskim


24 kwietnia 2014