Andrzej Busza w Rzeszowie i w Kazimierzu Dolnym

Andrzej Busza podczas Nocnego Czytania laureatów w radiowej Trójce czyta wiersze, fot. Maciej Bociański

Zapraszamy na spotkania z poetą, tłumaczem poezji polskiej na język angielski, wybitnym znawcą twórczości Josepha Conrada, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver w Kanadzie, którego dwie książki poetyckie – wspólny z Bogdanem Czaykowskim dwujęzyczny, polsko-angielski tom Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solistice oraz poemat Kohelet – ukazały się niedawno nakładem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” i Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.
Pierwsze z pisarzem odbędzie się w piątek 1 października o godzinie 12.00 w Kuncewiczówce w Kazimierzu Dolnym. Poprowadzi je Janusz Pasterski a jego tematem będzie „Kłopot z istnieniem, czyli o samotności artystów (i nie tylko). Wokół Koheleta Andrzeja Buszy”. Drugie spotkanie będzie miało miejsce w poniedziałek 4 października także o godzinie 12.00 w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Żeromskiego 2 i będzie nosiło tytuł: „Kraków – Jerozolima – Londyn – Vancouver. Sceny z życia i twórczości Andrzeja Buszy”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Rabizo-Birek.

5 października we wtorek przed południem (po godz. 11.00) w Auli im. S. Pigonia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Al. Rejtana 16 B) odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona literaturze polskiej w Kanadzie, w której uczestniczył będzie prof. Andrzej Busza. Tematem jego wystąpienia będzie „Sytuacja polskiego pisarza w Kanadzie”. Ponadto redaktorzy „Frazy” (pracownicy naukowi UR) mówić będą m.in. o historii literatury polskiej w Kanadzie (dr hab. prof. UR Zenon Ożóg), polskich pisarzach w Toronto (dr Jan Wolski), archiwum Floriana Śmieji w zbiorach UR (dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska), pisarzach kanadyjskiej diaspory na łamach „Frazy” (dr Anna Jamrozek-Sowa), a także o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy. Profesor Busza tego dnia wygłosi o 9.00 rano wykład dla studentów anglistyki UR o nowatorstwie twórczości Josepha Conrada wobec współczesnej mu prozy.

Pobierz: Zaproszenie na spotkanie w Kazimierzu

Relacja: Andrzej Busza po raz trzeci w Rzeszowie (J. PASTERSKI)


1-5 października 2010