65. urodziny Janusza Szubera

15 grudnia w Galerii Sanockiej wspólnie z BWA Galerią Sanocką i Biblioteką im. Grzegorza z Sanoka świętowaliśmy jubileusz Janusza Szubera. Urodzinowe spotkanie poprowadzili Jan Wolski, reprezentujący redakcję „Frazy”, oraz przyjaciółka Poety, pełniąca od lat nieoficjalne obowiązki jego sekretarza, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz. Liczne okolicznościowe adresy nadesłali przedstawiciele władz i instytucji kulturalnych Podkarpacia, na czele z Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Sanoka oraz jego znakomici przyjaciele z Polski i świata (m.in. Antoni Libera, Krzysztof Lisowski, Bogdan Tosza, Andrzej Busza). Nie zabrakło okolicznościowych wierszy (m.in. A. Libery, Tomasza Chomiszczaka i J. Wolskiego). Prezentem od nas dla Poety były przygotowane przez Jana Wolskiego, a wydane przez „Frazę” przy pomocy Wydziału Kultury Województwa Podkarpackiego dwie książki: polsko-hiszpański wybór wierszy Entelechia/ Entelequia w wyborze i przekładzie wrocławskiego hispanisty i iberysty Zygmunta Wojskiego oraz tom-niespodzianka – wybór limeryków poety Emeryk u wód w wysmakowanej oprawie edytorskiej duetu WOLWO (J. Wolskiego i Grzegorza Wolańskiego). Stanisław Białogłowicz, którego obraz Biała chmura zdobi okładkę Entelechii, podarował poecie długo obiecywany jego portret. Wieczór uświetniły występy dziewcząt z sanockiej szkoły muzycznej, które z temperamentem zinterpretowały wokalnie dwa fragmenty z tomu Mojość z muzyką Roberta Handermandera.

15 grudnia 2012