3. Bieszczadzki Turniej Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiego „O żurawie pióro”

Jury konkursu w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Mirosław Welz (przewodniczący), Tomasz Kowalczyk, Józef Bilski postanowiło przyznać I miejsce ex aequo Agacie Lalik (Bircza) za wiersz Spokój i Markowi Szczerbińskiego (Kraków) za wiersz Dwa oblicza jesieni; II miejsce zdobyła Katarzyna Gruda (Lublin) za wiersz Uśmiech na grani. Turniej zorganizowany przez Fundację Testudo w ramach III Przeglądu Piosenki Studenckiej i Turystycznej Trombita, Smerek 3.10.2020. Patronat nad konkursem sprawuje m.in. kwartalnik „Fraza”.


3 października 2020