A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

O


ADAM OCHWANOWSKI
Ur. w 1952 r. w Złotej Pińczowskiej na Ponidziu, gdzie obecnie mieszka. Absolwent Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego w Krośnie. Publikował m.in. w „Twórczości”, „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Literaturze”, „Sycynie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Akcencie”. Jest autorem 20 publikacji książkowych i albumowych, m.in. Dopóki żyją matki, Dotyk Madonny, Północ, Oswajanie świtu, Dwunastu gniewnych błaznów, Erotyki i przytyki, Siedem wierszy głównych, Droga Krzyżowa, Trzynaście zmysłów, Póki co…, Pławienie koni. Pisze teksty piosenek (ostatnia płyta Kołomyja i pic – z Tomkiem Wachnowskim ), scenariusze widowisk plenerowych i kameralnych, libretta a także tłumaczy z języka rosyjskiego (m.in. pieśni śpiewanych przez Włodzimierza Wysockiego). Jest regionalistą i animatorem kultury. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Dla Kultury Polskiej i Medalem Gloria Artis.

DANIEL ODIJA
Ur. w 1974 r. w Słupsku. Prozaik i dziennikarz. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w słupskim oddziale TVP. Autor książek: Podróże w miejscu (Słupsk 1999), Ulica (wyd. Czarne, Wołowiec 2001) i Tartak (wyd. Czarne, 2003, finalistka nagrody Nike 2004), Szklana Huta (wyd. Czarne – Prószyński i S-ka, 2005), Niech to nie będzie sen (WL, Kraków 2008), Kronika umarłych (W.A.B., Warszawa 2010), w których koncentruje uwagę na dobrze poznanej rzeczywistości polskiej prowincji po transformacji ustrojowej, zwłaszcza Polski popegeerowskiej – dotkniętych strukturalnym kryzysem rolniczych obszarów województwa zachodniopomorskiego. Jako publicysta współpracował z pismami „Ozon” i „Pragnienie Piękna”.

WŁODZIMIERZ ODOJEWSKI
Ur. w 1930. Prozaik, dramaturg, krytyk, eseista, dziennikarza radiowy. Autor m.in. powieści: Wyspa ocalenia (1964), Czas odwrócony (1965), Zasypie wszystko, zawieje… (1973), Oksana(1999), Milczący, niepokonani. Opowieść katyńska (2003); zbiorów opowiadań: Kwarantanna (1960), Zmierzch świata (1962),Zabezpieczanie śladów (1984), „Jedźmy, wracajmy” i inne opowiadania (2000), Bez tchu (2002), I poniosły konie… (2006), tomów szkiców Raptularz krytyczny (1994) i Notatnik półprywatny(1996) oraz zbiorów jednoaktówek: Punkt zwrotny (1964) i Pomyłki(1965). W latach sześćdziesiątych pracował w Polskim Radiu, m.in. jako kierownik Sceny Współczesnej Teatru PR. Od 1971 przebywał na emigracji w Niemczech Zachodnich, gdzie kierował redakcją kulturalno-literacką Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Laureat wielu krajowych i emigracyjnych nagród literackich i kulturalnych, m.in.: Fundacji Kościelskich, im. Alfreda Turzańskiego (1974), im. Stanisława Vincenza (1989), im. Władysława Reymonta (1998), im. A. Kijowskiego (2001), Fundacji Wł. i N. Turzańskich, miesięcznika „Odra”.
Zmarł 20 lipca 2016 r.

KATARZYNA OJCZYK
Ur. 1987 r. w Gorlicach, absolwentka filologii polskiej UR. Interesuje się poezją XX wieku, szczególnie liryką metafizyczną i religijną. Pracę magisterską poświęconą religijnym wierszom Leopolda Staffa napisała pod kierunkiem naukowym prof. Gustawa Ostasza. Interesuje się teatrem. Odbyła staż w Teatrze Maska w Rzeszowie.

SOFI OKSANEN
Ur. w 1977 r. Pisarka i dramaturżka o korzeniach estońskich, jedna z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych autorek fińskich. Zadebiutowała w 2003 r. powieścią Krowy Stalina, która była nominowana do dwóch krajowych nagród literackich. Jest to zarazem pierwsza część niedokończonego „kwartetu estońskiego”, do którego zalicza się napisane w 2008 r. przełomowe dla jej międzynarodowej kariery, obsypane nominacjami i nagrodami Oczyszczenie (Warszawa 2010, przeł. Sebastian Musielak) oraz Gdy zniknęły gołębie (Wołowiec 2015, przeł. S. Musielak). Tworzące go powieści przedstawiają dzieje Estonii od utraty niepodległości przed drugą wojną światową, przez sowiecką okupację (do której pisarka zalicza również czasy radzieckiej Estonii), po czasy najnowsze. W dwóch pierwszych częściach kwartetu oraz w napisanej w 2005 r. powieści Baby Jane Oksanen pokazuje wpływ wojen i podbojów na losy kobiet.

BUŁAT OKUDŻAWA
(1924–1997). Rosyjski (pochodzenia gruzińskiego) poeta, pieśniarz, autor powieści historycznych (m.in. Nieszczęsny Awrosimow, Merci, czyli przypadki Szypowa, Wędrówki dyletantów) i opowiadań, z których najbardziej znanym jest utwór Jeszcze pożyjesz (oparty na doświadczeniach osobistych obraz chłopca rzuconego w wir II wojny światowej). Debiutował tomikiem wierszy Liryka (Kaługa 1956), jednak popularność zdobył na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, gdy do swoich wierszy dołączył muzykę i zaczął je śpiewać. W Polsce był znany i lubiany, często u nas gościł i występował. Odwiedził Rzeszów podczas Festiwalu Muzycznego w Łańcucie wiosną 1997 r. Pierwszy wybór jego wierszy i piosenek ukazał się w Polsce w 1967 r. Przekładali go m.in. Anatol Stern, Wiktor Woroszylski, Seweryn Pollak, Witold Dąbrowski, Andrzej Mandalian, Ziemowit Fedecki, Andrzej Drawicz, Józef Waczków, a także rzeszowianin Wacław Kaleta, którego przekłady publikowaliśmy we „Frazie” 1999, nr 1 oraz tomiku B. Okudżawa Przejezdny muzyk (Rzeszów 1999).

MARIUSZ OLBROMSKI
Ur. w 1955 r. Polonista, filolog klasyczny, muzealnik, poeta. Opublikował tomy wierszy: Dwie podróże (1992), Niepojęte, niewysłowione (1994), W poszukiwaniu zagubionych miejsc (2002), Poemat jednej nocy (2004), Róża i kamień. Podróże na Kresy (2012) oraz książki Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy (2009) i Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach południowych dawnej Rzeczpospolitej (2005, wyd. uzup. 2008 i 2013). Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć łączących środowiska polskie i ukraińskie, m.in. Festiwali Kultury Polskiej, Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, Dni Franciszka Karpińskiego w Stanisławowie, Konkursu Literackiego im. Kazimierza Wierzyńskiego, cyklicznych spotkań „Dialog Dwóch Kultur” w Krzemieńcu. Mieszka w Przemyślu.

JADWIGA OLBRYCHT
Ur. w 1949 r. w Bielanach. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1973 r. pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, gdzie zasłużyła się w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi (jej wychowankowie byli laureatami i finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Założyła i prowadziła Koło Miłośników Poezji i Literatury Współczesnej. W latach 19961998 współredagowała pismo nauczycieli „Ergo”. Otrzymała wiele nagród za pracę nauczycielską, w roku 1992 uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

DOMINIKA OLICKA
Polska pisarka, tłumaczka i animatorka kultury z Wilna. Z wykształcenia indolożka. Członkini zarządu Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie, współtwórczyni światowego, wirtualnego festiwalu Mosty Poetyckie w latach 20212022.

JOSÉ AGUEDO OLIVARES
Ur. w 1954 r. w Las Palmas na Gran Canarii, gdzie mieszka. Pisarz znany głównie ze współpracy z Leopoldem María Panero, z którym publikowali wspólne tomy poezji.. Opublikował pod własnym nazwiskiem tom prozy Prosas porosas (2010) i zbiór epigramatów Rasgos epigramáticos (2004).

ANNA OLIWIŃSKA-WACKO
Absolwentka filologii polskiej WSP w Rzeszowie, poetka, dziennikarka, regionalistka, animatorka kultury. Pracuje jako polonistka w Publicznym Gimnazjum im św. Kingi w Czudcu. Opublikowała tomiki wierszy: Codzienność (1999), Taki los (2000),Słowa dla Matki (2007). Współautorka książek Czudec – dziedzictwo wiary (2002), Matka Boża Łaskawa Pani Czudeckiej Ziemi (2005), monografii Dzieje Czudca t. 1 (2010). W 2004 r. zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Polish American Poets Academy za wiersz Ojczyzna. Od 2002 r. jest redaktor naczelną „Kwartalnika Czudeckiego”. Regionalistka i animatorka kultury. Artykuły i wiersze publikowała także w „Niedzieli”, „Źródle”, „Nad Wisłokiem”, „Bardo” i „Dzienniku Polskim”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

KATARZYNA OLSZEWSKA
Ur. w 1985 r. Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka filologii polskiej (UWM). Prowadzi badania nad twórczością pisarek polsko–izraelskich. Jej zainteresowania ogniskują się m. in. wokół problematyki wojny i okupacji, Holokaustu, relacji polsko–żydowskich oraz biografistyki. Publikowała w kwartalniku „Borussia”. Mieszka w Olsztynie.

MAREK OLSZYŃSKI
Ur. w 1963 r. w Przeworsku. Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w 1989 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1992 r. Pracował w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Obecnie profesor UR w Zakładzie Malarstwa i prodziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia grafikę, rysunek, malarstwo oraz techniki własne. Jest członkiem rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie”, z którą od 1991 r. wystawiał prace w wielu miastach Polski (Warszawa, Kraków, Puławy, Rzeszów, Przemyśl, Tarnów, Gorlice, Olkusz), Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Brał udział w ponad 160 wystawach – indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz w Austrii, Egipcie, USA, Belgii, Holandii, Słowacji, Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Turcji, Cyprze, Francji, Węgrzech i na Ukrainie. Ostatnio prezentował swoje prace na wystawie Obrazzki MO w Galerii Sztuki Współczesnej Pastuła w Porębach Kupieńskich (3–24.03.2018). Laureat kilku nagród i wyróżnień – regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach krajowych oraz w zbiorach prywatnych w Austrii, Brazylii, USA, Holandii, Belgii, Niemczech, Francji i Szkocji. W latach 2012–2014 był przewodniczącym rzeszowskiego oddziału ZPAP. Mieszka w Przeworsku.

JOANNA OPAREK
Pisarka, scenarzystka, autorka tekstów piosenek. Studiowała psychologię na UJ, pracowała jako dziennikarka i dyrektor kreatywny w agencji reklamowej. W 1994 opublikowała w „Przekroju” powieść w odcinkach Pan Gałązka, czyli jak zamienić kłopoty na gotówkę(emitowaną również w III Programie Polskiego Radia). W 2003 wydała tom wierszy Po kostki w niebie. W 2004 ukazała się jej powieść Mężczyzna z kodem kreskowym, w 2006 Jesień w Nowym Jorku. Od 2008 współpracuje z Teatrem Starym. Mieszka w Krakowie.
AMIR OR
Ur. w 1956 r. w Tel Awiwie, w rodzinie o polskich korzeniach. Był pasterzem owiec w kibucu Nachszon, następnie mieszkał kolejno w Grecji, Holandii i około dwóch lat – w Indiach. Po powrocie do Izraela założył ośrodek terapii i medytacji w Jerozolimie. W 1988 r. ukończył filozofię oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Hebrajskim. W kolejnych latach wykładał grecką religię, publikował także eseje z pogranicza filozofii, literatury i historii sztuki. W latach 1990–2011 dyrektor stowarzyszenia na rzecz wspierania poezji w Izraelu „Helikon”, prowadzące działalność wydawniczą oraz kulturalno-dydaktyczną oraz redaktor naczelny pisma pod tym tytułem. Organizował m.in. wspierane przez ONZ w ramach akcji „Poeci dla Pokoju” projekty współpracy poetów języka hebrajskiego i arabskiego: warsztaty poetyckie, festiwale poezji (np. Sha`ar International Poetry Festival w Tel Awiwie) oraz redagował publikacje książkowe. Obecnie redaktor międzynarodowych pism „Atlas” i „Blesok”, poświęconych literaturze i sztuce współczesnej, a także członek EACWP (European Association of Creative Writing Programs). Mieszka w Tel Awiwie. Opublikował tomy poezji: Ani mabit me`ejnej hakofim (Patrzę oczami małp, 1987); Panim (Twarze, 1990); Pidjon hamet (Wykupywanie umarłych, 1994); Kacha (Właśnie tak, 1995); Szir (Wiersz, 1996); Jom (Dzień, 1999); Muzeon hazman (Muzeum czasu, 2007); wersja angielska: The Museum of Time (Manchester 2007); Hachaja szebalew (Bestia w sercu, 2010), Masa hameszuga (Proroctwo szaleńca, 2012), Szalal (Łup, 2013), Hamamlacha (Królestwo, 2015), Knafajim (Skrzydła, 2015) oraz Sicha (Rozmowa, 2018). Wydał także tom prozy poetyckiej Szir Tahira (Pieśń Tahiry, 2001). W przekładach na inne języki ukazało się około trzydziestu książek Ora, w tym Wiersz (Olsztyn 2006) i Twarze (Gołdap 2014) w przekładzie Beaty Tarnowskiej. Po polsku wiersze Ora publikowane były również na łamach „Literatury na Świecie”, „Frazy”, „Portretu” oraz „FA-artu”. Jako tłumacz opublikował kilkanaście tomów przekładów na język hebrajski: z języka greckiego, łacińskiego i angielskiego, a także z hebrajskiego na japoński (z Akiko Takahashi), w tym Habsora al-pi Toma (Ewangelię świętego Tomasza, 1992), antologię erotycznej poezji greckiej Tszuka matirat ejwarim (Pragnienie ciała, 1993), a także Sipurim min haMahabharata (Opowieści z Mahabharaty, 1998). Był wielokrotnie nagradzany za twórczość oryginalną i przekładową, m.in. nagrodami Fulbrighta (1994), Premiera Izraela (1996), Ministra Kultury Izraela za przekłady klasycznej poezji greckiej (1998), Plejady za znaczący wkład do światowej poezji (2000), Oeneumi na Międzynarodowym Festiwalu Poezji Tetovo w Macedonii (2010), Nagrodą Literacką Stefan Mirtov Ljubiša (Montenegro, 2014), Nagrodę BlueMet World Through Poetry (2017).
MARZENA ORCZYK
Z zawodu psycholog, z pasji poetka. Zajmuje się także prozą. Jest laureatką kilkunastu konkursów poetyckich i literackich, m.in. XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Bierezina (nominacja do głównej nagrody i wyróżnienie honorowe), I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Kajki, VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. St. Grochowiaka, nominacja do nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K. Ratonia.
Dotychczasowe publikacje: „Migotania, przejaśnienia”, „Arkadia”, „Kursywa”, „Śląsk”, „Opozycja”. Przed debiutem książkowym. Mieszka i pracuje w Dąbrowie Górniczej.

MARCIN ORLIŃSKI
Ur. 1980. Poeta, krytyk literacki. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich (m. in. Konkursu im. R. Wojaczka, im. K. Ratonia, im. W. Pietrzaka, im. M. Kajki, im. L. Bakuły, „Miłość niejedno ma imię”, „O kwiat azalii”). Wydał tom wierszy Mumu humu (Zielona Sowa, Kraków 2006). Swoje wiersze i teksty publikował na łamach rozmaitych ogólnopolskich czasopism, takich jak: „Odra”, „Twórczość”, „Topos”, „Studium” czy „Akant”, a także w kilku książkach i antologiach. Redaguje „Zeszyty Poetyckie” i kwartalnik literacki „sZAFa”. Strona autorska: www.marcinorlinski.pl 

KLAUDIA ORPIK
Ur. w 1994 r. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Chorzowie w klasie fortepianu, prawniczka. Laureatka OKP im. T. Stirmera. W przygotowaniu znajduje się jej debiutancka książka poetycka Dekompozycja konstrukcji, która ukaże się w roku 2020 r. w wydawnictwie FONT w Poznaniu. Mieszka w Chorzowie.

MICHAŁ ORZECHOWSKI
Ur. w 1975 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; pasjonat muzyki barokowej i podróży – tych dalekich i tych całkiem bliskich; ojciec dwóch synów.
JANINA OSEWSKA
Ur. w 1955 w Augustowie, zmarła 9 sierpnia 2023. Pedagożka, poetka, animatorka życia literackiego, regionalistka, uprawiała także fotografię. Ukończyła Politechnikę Białostocką, Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studium z zakresu informatyki na Politechnice Warszawskiej. Kierowała Szkołą Podstawową nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie. Opublikowała pięć tomików poetyckich (ostatnie to Niebieska chwila, Białystok 2017, nominacja do Orfeusza Mazurskiego 2018 i dwujęzyczny Do czasu przyszłego / Until Time to Come, 2019). Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, litewski, czeski. Była koordynatorką projektów literackich „Augustów w poezji” (2007) oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji” (2008), które zakończyły się wydaniem dwóch antologii wierszy oraz prozy. Pomysłodawczyni i redaktorka tomu poezji dziecięcej oraz książki Szkoła na polance – opowieść o Szkole Podstawowej nr 6. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach poezji w USA, na Litwie, w Irlandii oraz Indiach. Wydała autorski album fotograficzny Okruchy (2011), który był nominowany do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” oraz do Athens Photo Festival (2015). Swoje zdjęcia prezentowała na dwudziestu wystawach indywidualnych i kilku zbiorowych. W 2019 r. złożyła w Augustowie Fundację Słowo i Obraz, w której serii poetyckiej ukazały się książki m.in. Eligiusza Niewiadomskiego, Urszuli Sieńkowskiej-Cioch, Erazma Stefanowskiego, Krystyny Lenkowskiej, Jerzego Sikory. Uhonorowana Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2022).

ANDRZEJ OSIŃSKI
Ur. w 1968 r. Historyk sztuki, krytyk muzyczny, poeta. Prowadzi autorką stronę internetową „Rozważania o sztuce i istnieniu”. 

OKSANA OSMOŁOWSKA
Ur. w Czerkasach 12 czerwca 1989. Ukończyła filologię w Akademii Mohylańskiej w Kijowie. Wiersze publikowała we flamandzkim czasopiśmie „DW B”, niemieckiej antologii ukraińskiej i gruzińskiej poezji o wojnie Säe den Weissen, Ukraine, a także w antologii Poezija bez ukryttia. Stypendystka PEN Ukraine.

GUSTAW OSTASZ
Prof. dr hab., historyk literatury. W latach 1966–2010 pracował w WSP Rzeszów i w Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego publikacje koncentrują się na literaturze XX wieku – głównie poezji – i obecności w niej tradycji romantyzmu. Autor książek: Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny (1979); W cieniuHerostratesa”. O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej lat 19141939 (1993); „Przeciwko smokom, jadom, kulom…”. O poezji polskiej 19391945 (1998); Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, (2001); Pielgrzymi ku straszliwym jutrom. Werniks na portret pokolenia wojennego [współautorka: Magdalena Widak] (2002); Imperatyw polskości. Kazimierza Wierzyńskiego Wolność tragiczna” (2003), „Mądrość liścia spadającego”. Drobiazgi nie tylko poetyckie (2008); Śladami poezji czystej (2017); Mowa dziejów. Mądrość poezji (2020). Mieszka w Rzeszowie.

ANNA OSTROWSKA-PATON
Studiowała orientalistykę i językoznawstwo na UJ i w Oxford Centre for Hebrew Studiem, a także malarstwo w pracowni profesora Zbyluta Grzywacza. Przez pięć lat pracowała w Oksfordzie na Uniwersytecie Oksfordzkim (Taylor Institution Library), współtworząc katalog on-line tamtejszego księgozbioru. Laureatka ogólnopolskiego konkursu poezji w Karczewie (I nagroda). Współautorka kilku antologii poetyckich. W 2009 „Nowa Okolica Poetów” ogłosiła jej nowe przekłady sonetów Williama Szekspira (nr 28-29). Mieszka w Krakowie.

ERYK OSTROWSKI
Ur. w 1977 r., poeta i eseista. Stypendysta Miasta Krakowa i Ministra Kultury. Dwukrotny laureat festiwalu FAMA. Ostatnio ogłosił: Muzyka na wzgórzu (Krakowska Książka Miesiąca, styczeń 2006), wybór wierszy w języku serbskim Dar oraz monografię Szymborska: Odyseja kosmiczna. Opracował też pierwszy od jedenastu lat polski wybór Mariny Cwietajewej Być chłopcem twoim jasnowłosym w przekładach Joanny Salamon. W maju 2009 w internetowym wydawnictwie e-bookowo ukazał się jego dwujęzyczny tom wierszy miłosnych, Daremne piękna. Beauties in vain. Obecnie pracuje nad pierwszą monografią literacką lidera Pet Shop Boys, Neila Tennanta, Neil Tennant: „Angielski sen”, projektem dotowanym przez Fundusz Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie. Oficjalna strona: www.e-eryk.com.

TADEUSZ OSZUBSKI
Ur. w 1958 r. w Bydgoszczy, gdzie mieszka. Pisarz, krytyk, autor wielu opowiadań fantastycznych i recenzji drukowanych m.in. w takich pismach, jak „Feniks”, „Nieznany Świat”, „Czwarty Wymiar” oraz „Przegląd Literacko-Artystyczny”. Debiutował w 1991 opowiadaniem Hobby starszego pana, zamieszczonym w tygodniku „Kujawy i Pomorze”. Laureat kilku konkursów literackich. Opublikował powieści: Sfora (1992), Mesjasz (1993), Twierdza nienawiści (1997),Drapieżca (1999). Jego opowiadania znalazły się w antologiach:Czarna msza (1992), Maladie (Ostrawa 1996), Wyjątkowa oferta(2000).

MAREK OTWINOWSKI (MAOT)

Ur. w 1972 r. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i Institute Mountain Glory, Alp di Stierva (Szwajcaria). Muzyk, kompozytor, producent muzyczny, kompozytor muzyki teatralnej i do słuchowisk radiowych. Współzałożyciel grupy artystycznej Karbido i współautor wszystkich jej prac (od 2003 r.). Sporadyczny autor dramatów teatralnych oraz tłumacz poezji ukraińskiej. V-ce prezes Fundacji Działalności Artystycznej Hermetyczny Garaż. Mieszka we Wrocławiu.

IGOR OWCZAREK
Student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się problematyką tożsamości w literaturze, literaturą małych ojczyzn, współczesną kulturą Izraela i komiksem reporterskim.

JAN OWCZAREK
Ur. 1959. Absolwent wrocławskiej polonistyki (1984) i uniwersyteckich (także we Wrocławiu) podyplomowych studiów historii (2007). Jest autorem dziewięciu tomików poezji, dwóch zbiorków prozy i esejów, współautorem opracowania metodycznego dla nauczycieli (mit, Herbert) oraz książki o poezji i biografii Zbigniewa Herberta. Publikował artykuły i recenzje w czasopismach literackich i polonistycznych oraz w zbiorowych opracowaniach literaturoznawczych. Mieszka w Jeleniej Górze.

PRZEMYSŁAW OWCZAREK
Ur. w 1978 r. Poeta i antropolog literatury, absolwent Studium Literacko-Artystycznego UJ, dr nauk humanistycznych, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Arterie”. Dyrektor Domu Literatury w Łodzi, pomysłodawca i organizator licznych imprez literackich i artystycznych w Łodzi. Laureat wielu konkursów poetyckich, w tym Nagrody Głównej Konkursu im. Jacka Bieriezina (2006). Opublikował tomy wierszy i prozy poetyckiej: Rdza (2007), Cyklist (2009, nominacja do nagrody poetyckiej Gdynia 2010), Pasja (2011, nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego 2012), Miasto do zjedzenia (2013), Stojąc na jednej nodze (2016), Jarzmo (2017) oraz książkę dla dzieci Baśnie Eliany (2015). Mieszka w Łodzi.

SYLWIA OWCZAREK
Malarka, edukatorka, dr sztuki. Pochodzi z wielkopolskiej wsi Chełmce. W pracy naukowej i na gruncie artystycznym bada relacje między tożsamością jednostkową i społeczną. Od 2015 zaangażowana w organizację wrocławskich festiwali artystycznych. Od 2022 tworzy program i koordynuje wydarzenia towarzyszące w Muzeum Współczesnym Wrocław. Strona autorska: https://www.instagram.com/sylwiaowczarek.pl/

DANIEL OZ
Ur. w 1978 r. w Kibucu Hulda w Izraelu, poeta i muzyk. Jest synem znanego pisarza Amosa Oza. Ukończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Ben Guriona. Komponuje i występuje w kwintecie jazzowym The Keys to the Submarine. Opublikował tomiki poetyckie Życie doczesne (2010) i Resztki miłości (2013). Jest członkiem zaangażowanej politycznie izraelskiej grupy poetyckiej „Culture Guerrilla”. Jego wiersze tłumaczone były na języki angielski, włoski, arabski, rosyjski i słoweński. Obecnie mieszka w Tel Awiwie.
ZENON OŻÓG
Ur. w 1957 r. Dr hab., prof. w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, historyk literatury, krytyk. OpublikowałRomantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej (Biblioteka „Frazy” 2002), „Fraza” 1991-2003. Bibliografia zawartości (2004),Modlitwa w poezji współczesnej (2007). Współredaktor tomów: Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi (Rzeszów 2005) iZaklęte przestrzenie. Twórczość Beaty Obertyńskiej. Inedita (Toruń 2006). Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” w latach 1994-1998, od 1998 członek redakcji „Frazy”. Mieszka w Rzeszowie. W kwietniu 2018 roku wystąpił z redakcji „Frazy” oraz ze Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”.

FLAN O’BRIEN
(Irlandzkie: Brian Ó Nualláin) (5.10.1911–1.04.1966). Jeden z najciekawszych irlandzkich pisarzy. Autor książek, znanych nielicznym: At Swim-Two-Birds, The Third Policeman, An Béal Bocht (napisana po irlandzku, jest opowieścią o Szmaragdowej Wyspie prześladowanej przez Ogromnego Kocura), The Dalkey Archives.