A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

M


MAGDALENA MACH
Ur. w 1971 w Rzeszowie. Z wykształcenia muzykolog (dyplom na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Od 1997 r. jest dziennikarką, redaktorem i publicystką w rzeszowskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Opisuje i komentuje wydarzenia kulturalne na Podkarpaciu oraz problemy kultury, jest również aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego Rzeszowa, inspirując nowe działania. Pomysłodawczyni zamówienia przez miasto nowego hejnału Rzeszowa u Tomasza Stańki, światowej sławy jazzmana, rzeszowianina z pochodzenia. Hejnał jego autorstwa rozbrzmiewa z rzeszowskiego Ratusza od stycznia 2016 r. Prowadzi warsztaty dziennikarskie i spotkania autorskie z rzeszowskimi pisarzami. Zajmuje się również zagadnieniami architektury i estetyką przestrzeni miejskiej. Dwukrotnie zaproszona przez Urząd Miasta Rzeszowa do wygłoszenia referatów na II i III Kongresie Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie (2013 i 2014), organizowanym przez miasto pod opieką merytoryczną cenionych architektów i urbanistów z Rzeszowa i Warszawy. W 2015 wystąpiła jako gość panelu dyskusyjnego na temat „Dla kogo miasto?” podczas Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie.

WASYL MACHNO
Ur. w 1964. Ukraiński pisarz i tłumacz. Przed wyjazdem do Nowego Jorku (2001) mieszkał w Tarnopolu, gdzie pracował na tamtejszym uniwersytecie, w którym wcześniej studiował i na którym obronił doktorat o poezji Bohdana Antonycza. Autor zbiorów wierszy: Schizma (1993), Samotność Cezara (1994), Księga pagórków i godzin (1996), Lutowe elegie (1998), Płetwa ryby (2002), Cornelia Street Cafe (2007), Zimowe listy (2011), Chcę być jazzzem i rock’nrollem (Wybrane wiersze o Tarnopolu i Nowym Jorku (2013), Rower (2015), Wiersze jerozolimskie (2016), Papierowy most (2017), Poeta, ocean i ryba (2019); książek eseistycznych: Park kultury i wypoczynku im. Gertrudy Stein (2006), Toczyła się torba (2011), Rowerem wzdłuż oceanu (2020), tomów opowiadań i esejów Dom w Baiting Hollow (2015), Przedmieścia i pogranicza (2019) oraz powieści Kalendarz wieczności (pierwsza laureatka nowej nagrody „Encounter”, 2020), która ukazała się w Polsce w przekładzie Bohdana Zadury (2021). Autor dwóch sztuk teatralnych Coney Island (2006) i Bitch/beach Generation (2007). Opublikował także autorską antologię nowej poezji ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych Imiennik, wybór wierszy Zbigniewa Herberta Struna światła (1998) i dwujęzyczny tom poezji Janusza Szubera Spijmanyj u sit’ / Złowiony w sieć (2008). Tłumaczył na ukraiński wiersze: Gottfrieda Benna, Józefa Łobodowskiego, Czesława Miłosza, Vasko Popy, Jean Valentine, Sandu Davida, Bohdana Zadury. Jego utwory przetłumaczono na dwadzieścia pięć języków, a książki ukazały się w Izraelu, Niemczech, Rumunii, Serbii i USA. W Polsce opublikował: wybór wierszy Wędrowcy (2003) oraz w tłumaczeniu Zadury: 34 wiersze o Nowym Jorku i nie tylko (2006), dwujęzyczny wybór wierszy Nitka (2011), Wiersze jerozolimskie i 16 innych wierszy, Psalmy (2022), autobiograficzną sylwę Dubno, koło Leżajska (2012), tom opowiadań Listy i powietrze (2015), eseje Express „Wenecja” (2016).

TADEUSZ FRANCISZEK MACHNOWSKI
(1937–2020). Poeta, prozaik i publicysta związany z Ostrołęką. Debiutował w prasie w 1965 r., jego pierwsza książka – Wiersze – ukazała się w 1971 r., nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był członkiem Związku Literatów Polskich, Związku Kurpiów i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Współtworzył Grupę Literacką „Narew”. Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło. Opublikował m.in. tomy wierszy: Za podwójną gardą (1982), Las (1984), Wieżowce (1985), Małe mauzoleum (1987), Niebieski prom (1991), Nagle łódź się zachwiała i Mały koncert ziołowy (1999), Jutro będzie inaczej (2012), Odmarsz rówieśników (2014), Monogramy i ornamenty (2018) oraz książki prozatorskie: Legenda Narwi (2001), Nadnarwiańskie niezapominajki (2003).

KAZIMIERZ MACIĄG
Ur. w 1965 r. Dr hab., prof. w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR, krytyk literacki, współpracownik „Frazy”. Opublikował książki: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” (2001), „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej (2010), Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta (2021). Współredaktor kilku tomów zbiorowych, m.in. Poe-land. Studia i szkice (2017). Mieszka w Borku Starym.

JAGODA MACIEJCZYK
Ur. w 2000 w Hrubieszowie, absolwentka kierunku Krytyka i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, studentka filologii polskiej II stopnia na specjalności Krytyka literacka i artystyczna oraz Studium Języka i Kultury Litewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka pracy licencjackiej o twórczości Marcina Mokrego. Interesuje się awangardą w polskiej literaturze najnowszej. Wyróżniona w czwartej edycji Konkursu na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza 2022, laureatka I nagrody jego piątej edycji (2023).

PIOTR MACIERZYŃSKI
Ur. w 1971 r. Wiersze publikował m.in. w „Studium”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie”, „Akcencie”, „Ha!arcie”. Wydał tomiki poetyckie: Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu(Kraków 2001), tfu, tfu (Kraków 2004), Odrzuty (Kraków 2007). Więcej informacji: www.piotrmacierzynski.republika.pl.

AGNIESZKA MACKOJĆ
Polska pisarka i malarka z Nowej Wilejki pod Wilnem. Jest naukowcem w dziedzinie biologii molekularnej. Członkini polskiej grupy Nowa Awangarda Wileńska, aktywnej na Litwie w ubiegłej dekadzie.

FREDERIC LUIS MACNEICE
(1907, Belfast – 1963). Pochowany w Irlandii. Kształcił się w Oxfordzie. Znawca kultury starożytności, wykładał na uniwersytetach w Birmingham i w Londynie, był także dziennikarzem radiowym, twórcą popularnego programu BBC, poświęconego kulturze. W latach trzydziestych XX w. był związany z kręgiem W.H. Audena. Poeta wielkiego kunsztu formalnego, pozostał znaczącym źródłem odniesienia dla kolejnych pokoleń poetów irlandzkich. Jego Collected Poems ukazały się pośmiertnie w r. 1968.

ROMAN MADEJOWSKI

Ur. w 1963 r. Prozaik, poeta, dziennikarz. W 1994 r. zdobył III nagrodę w konkursie na debiut powieściowy Wydawnictwa Czytelnik z okazji jego 50-lecia za powieść Niech żyje nam rezerwa (pierwszej nagrody nie przyznano). Książka ukazała się dopiero w roku 1999. Od tamtego czasu publikuje teksty prozatorskie, eseistyczne i krytykę w czasopismach literackich. Dla Radia Rzeszów w roku 2008 nagrał kilka swoich opowiadań. W 2016 jego wiersz opublikowała „Gazeta Wyborcza” w cyklu „Wiersz jest cudem”. W 2017 r. opublikował tom opowiadań Z krawężnika (nominacja do nagrody Angelus 2018), w 2020 Jeszcze inne opowiadania. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

ALEKSANDER MADYDA
Ur. w 1958 r. Absolwent UMK, gdzie pracuje od ukończenia studiów polonistycznych. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Opublikował trzy monografie: W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza (Toruń 1992), Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka (Toruń 1998), Haupt. Monografia (Toruń 2012), zbiór szkiców Od filologii do antropologii. Szkice (Toruń 2015), cztery edycje zbiorowe poezji: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, t. 1–2 (Toruń 1993, wyd. 3: Toruń 1997); B. Leśmian, Poezje zebrane (Toruń 1993, wyd. 3: Toruń 2000); H. Poświatowska, Poezje zebrane (Toruń 1994); J. Czechowicz, Poezje zebrane (Toruń 1997), dwie prozy narracyjnej (Z. Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, Warszawa 2007, wyd. 2: Wołowiec 2016); [wol. 2:] Z. Haupt, Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty (Toruń 2009, wyd. 2: Toruń 2018) oraz tom korespondencji (Z. Haupt, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2014). Mieszka w Toruniu.

INGA MADYDA
Polonistka z wykształcenia, obecnie zajmuje się tworzeniem biżuterii. Inspiracja powstania Dialogów z żoną mistrzynią riposty Aleksandra Madydy [pierwodruk fragmentów pt. Dialogi z żoną mistrzynią riposty, „Fraza” 2018, nr 2 (100)], których bibliofilskie wydanie książkowe pt. Dialogi z żoną mistrzynią riposty (i inne sceny życia małżeńskiego), ilustrowane linorytami Sylwii Zawiślak z cyklu Przysłowia ludowe współfirmuje (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2019). Mieszka w Toruniu.

DAVID MAGEN
Ur. w 1968. Właśc. Tomasz Leśniowski, Dyplomowany animator społeczno-kulturalny. Współzałożyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma, współtwórca Polsko-Czeskiej Grupy Poeci’97, współorganizator Noworudzkich Spotkań z Poezją i polsko-czeskich spotkań poetów. Juror konkursów poetyckich i dziennikarskich. Autor pięciu arkuszy poetyckich. Współredaktor ponad 50 tomików poezji i antologii literackich wydanych w Nowej Rudzie. Nagradzany w ogólnopolskich konkursach poetyckich (m.in. im. H. Poświatowskiej w Częstochowie). Jego wiersze ukazały się w wielu antologiach i były tłumaczone na czeski i rosyjski. Od 2000 redaktor internetowych serwisów mieszkańców Nowej Rudy. Wikipedysta. Mieszka w Nowej Rudzie.

MARIA MAGIERSKA
Doktorantka Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, absolwentka prawa i filologii polskiej w ramach MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzi bloga o książkach „Wodzirejki”.

MARINO MAGLIANI
Ur. w Dolcedo 30 lipca 1960. Włoski pisarz, scenarzysta powieści graficznych, tłumacz, autor tomików poetyckich i powieści tłumaczonych na wiele języków. Część dzieciństwa i młodości spędził w Ligurii, w Piemoncie i w pobliżu Rzymu. Następnie wyjechał do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Od ponad trzydziestu lat mieszka w Holandii, nad Morzem Północnym. Tłumaczy z włoskiego na holenderski, przekłada z hiszpańskiego na włoski takich pisarzy, jak: Pablo d’Ors, Haroldo Conti, Juan Montalvo. Często podróżuje, zapraszany przez europejskie i amerykańskie uniwersytety oraz włoskie instytuty kultury, jak Instytut Włoski w Krakowie, gdzie opowiadał o swojej twórczości literackiej.

ROMAN MAGRYŚ
Dr hab. prof. UR, pracuje w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyk literatury, krytyk i eseista. Publikował w „Res Publice Nowej”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”, Opublikował monografie: Retoryka polska w dobie oświecenia (1998) i Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu (2007), a także szereg artykułów naukowych o literaturze i teorii literatury w XVIII i XIX wieku. Ogłosił także szkice o pisarzach współczesnych, m.in. Pawle Jasienicy, Janie Darowskim i Oldze Tokarczuk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII i członkiem Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Mieszka w Boguchwale.

DEREK MAHON
Ur. w 1941 r. Poeta północnoirlandzki, tłumacz poezji francuskojęzycznej. Autor zbiorów wierszy Night-Crossing (1968),Lives (1972), The Snow Party (1975), Poems 1962-1978 (1979), The Hunt By Night (1982). Jerzy Jarniewicz napisał, że Mahon jest „poetą bezdomności i poetą wygnania”. W Polsce tłumaczony m.in. przez Piotra Sommera (tom Wszystko będzie dobrze, 1998).

ALEKSANDRA MAJAK
Pochodzi z Krakowa, doktorantka literatury porównawczej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zajmuje się literaturą angielską i polską XX wieku, poetycką rewizją i szerokimi problemami podmiotowości autorskiej w dobie modernizmu. Jest absolwentką studiów magisterskich z literatury na Cambridge oraz psychologii na St. Andrews. Od lat związana z Collegium Invisibile. W wolnym czasie uprawia kolarstwo.

SYLWIA MAJDOSZ
Ur. w 1981 r. w Rzeszowie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym UR. Jej zainteresowania badawcze to: reprezentacja Holocaustu w literaturze, pamięć i kształt Zagłady w dyskursie literackim. Przygotowuje rozprawę doktorską o twórczości Bogdana Wojdowskiego. Artykuły publikowała w kilku monografiach zbiorowych. 
PAWEŁ MAJERSKI
Ur. w 1968 r. Historyk literatury, krytyk literacki. W latach 2002–2005 wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Artykuły i recenzje zamieszczał m.in. w „Nowych Książkach”, „Opcjach”, „FA-arcie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Śląsku”, „Autografie”, studia i szkice w „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Autor książek: Jerzy Jankowski (1994), Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1997), Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna (2001), Odmiany awangardy (2001), Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych (2011). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 1999–2002 sekretarz Zarządu Oddziału SPP w Katowicach).

ADAM MAJEWSKI
Ur. 1979. Krytyk teatralny – publikuje m.in. w „Czasie Kultury”, „Didaskaliach”, „FA-arcie”, „Ha!arcie”, „Kartkach”, „Kresach”, „Odrze”, „Pograniczach”, „Ricie Baum”, „Studium”, „Toposie” i „Tyglu Kultury”, recenzent „Dziennika Bałtyckiego”. W latach 2003-2004 związany zawodowo z Teatrem Wybrzeże, doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszka w Gdańsku.

TOMASZ MAJZEL
Laureat III Nagrody XV Konkursu im. K. K. Baczyńskiego w kategorii prozy. Mieszka w Policach.

NAIRA MAKHCHANIAN
Zainteresowała się językiem polskim w szkole po obejrzeniu serialu Stawka większa niż życie i z sympatii do aktora Stanisława Mikulskiego. Pracowała w Ambasadzie RP w Erywaniu jako referent tłumacz; obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Związku Polaków w Armenii Polonia „Póki my żyjemy”. Tłumaczyła na ormiański między innymi wiersze Wisławy Szymborskiej. Wydała kilka książek przekładowych. Na język polski przekładała utwory pisarzy ormiańskich, takich jak Mowses Arazy, Wahan Terian, Wardges Petrosian, Parujr Sewak, Hamo Sahian.

MARLENA MAKIEL-HĘDRZAK
Ur. w 1968 r. w Krośnie. Zmarła 31 stycznia 2019 r. w Jarosławiu. Absolwentka Liceum Plastycznego w Miejscu Piastowym. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni rysunku prof. Stanisława Góreckiego w 1995 r.). Uprawiała rysunek, malarstwo i grafikę projektową. Od 1996 r. pracowała w Zakładzie Rysunku Wydziału Sztuki UR (po habilitacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Zorganizowała ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in. w USA, Belgii, Holandii, Słowacji, Czechach, Włoszech, Francji, Niemczech, Rosji, Litwie, Austrii, Serbii, Grecji. Autorka tomu poezji Linia (Kraków 2000) i wielu tekstów o sztuce, publikowanych w katalogach wystaw, we „Frazie” i pismach naukowych. Współzałożycielka i redaktorka naczelna rocznika Wydziału Sztuki UR „Warstwy” (od 2016 r.). Pomysłodawczyni i kuratorka wielu wystaw zbiorowych. Przez dziesięć lat opiekowała się Galerią „Na Pięterku” w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MONIKA MALCZAK
Ur. w 1981r. w Nowym Sączu; absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: kultura literacka).

ZDZISŁAW MALCZEWSKI SCHR
Ur. w 1950 r. w Nowym Brzesku. W latach 1970–1976 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym (Seminarium Zagranicznym) Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz na KUL. W 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie. Dr nauk humanistycznych w zakresie historii (doktorat w 1995 r. UAM w Poznaniu). W 1979 r. wyjechał do Brazylii, gdzie w latach 1980–1984 pracował jako wikary, a później proboszcz w parafii św. Anny w Carlos Gomes w stanie Rio Grande do Sul. W latach 1984–1988 pracował w Ijuí w Rio Grande do Sul, w latach 1988–1994 w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Rio de Janeiro. Od 1991 r. stały korespondent Radia Watykańskiego. W latach 1995–2004 prowincjał Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej. Od 2004 do 2015 r. proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie. W 2009 r. został rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Od 2015 r. pracuje w polskiej kapelani w Porto Alegre RS.. Wydawał dwumiesięcznik polskojęzyczny „Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii”, portugalskojęzyczny półrocznik „Polonicus”. W latach 1999–2009 redaktor naczelny czasopisma „Projeções: Revista de Estudos Polono-Brasileiros” w Kurytybie. Opublikował książki: Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro (1995), Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej (2000), Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta 19792006 (2007), Ślady polskie w Brazylii (2008), Polonii brazylijskiej obraz własny (2010). W 2016 r. uhonorowany Nagrodą Literacką Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Od 2016 r. członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, organu doradczego marszałka Senatu ds. Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.
JADWIGA MALINA
Poetka. Mieszka w Trzebuni. Z zawodu fotograf. Wiersze pisze od czternastego roku życia. Autorka dwóch tomików poetyckich: Szukam cienia (Kraków 1996) i Zanim (Kraków 2007). Wiersze publikowała m.in. w pismach: „Sycyna”, „Regiony”, „Poezja Dzisiaj”, „Odra” oraz w antologiach: Wszyscy jesteśmy pociągiem (Kraków 1996), Jako ptacy (Kraków 1996) , Człowiek i człowiek (Kraków 2008), Ślady (Kraków 2008). Tłumaczona na język serbski przez Biserkę Rajcic. Od 2002 roku należy do Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”.

KAROL MALISZEWSKI
Dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; poeta, prozaik, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, Rozproszone głosy. Notatki krytyka, Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska, Wolność czytania, Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury, Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet, Język w ogniu i inne metafory krytycznoliterackie. Jest autorem książki dla dzieci Przypadki Pantareja i współautorem podręcznika Jak zostać pisarzem. Mieszka w Nowej Rudzie.

MONIKA MAŁOPOLSKA
Ur. w 1986 roku w Gorlicach, absolwentka LO w Bieczu, absolwentka Filologii Polskiej UR (praca magisterska „Językowy obraz miłości i przyjaźni w powieściach Piotra Duraka” napisana pod kierunkiem dr Marii Krauz). Obecnie na studiach doktoranckich.
JORGIS MANOUSAKIS

[Γιώργης Μανουσάκης] (1933–2008), grecki poeta, prozaik i eseista. Za zbiór esejów podróżnych Dziennik podróży po Sfakiá (gr. Οδοιπορικό των Σφακιών) został uhonorowany Państwową Nagrodą w kategorii Esejów Podróżnych. Dzieło jest uważane za szczytowe osiągnięcie greckiej eseistyki podróżniczej.

GREGORIO MARAÑON
(1887–1960). Hiszpański lekarz endokrynolog, pisarz i eseista. Przez lata był kierownikiem katedry endokrynologii w Hospital Central w Madrycie. Jego prace naukowe z zakresu endokrynologii zyskały światową renomę. Swoje eseje z pogranicza historii, sztuki, literatury i biografistyki takie jak ten o Don Juanie czy książka o Henri Amielu uznawał za nowy gatunek zwany „esejem biologicznym”. Opublikował kilkadziesiąt książek naukowych i eseistycznych. Uchodzi za jedną z najważniejszych postaci w hiszpańskiej drodze ku liberalizacji obyczajów seksualnych, w tym praw osób homoseksualnych.
PAWEŁ MARCINIAK
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, ukończył także wyższe studia romanistyczne. Rozprawę doktorską poświęcił twórczości Ewy Lipskiej. Interesuje się gatunkiem piosenki (zwłaszcza filiacjami pomiędzy piosenką a poezją) oraz szeroko rozumianą intertekstualnością. Publikował m.in. w „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Czasie Kultury”, „Odrze”, „Frazie”. Na co dzień programuje w JavaScript, wykorzystując narzędzia cyfrowe do badań nad literaturą.

PIOTR MARCINKÓW
Ur. w 1999. Student polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikował w „Tekstualiach” oraz książkach krytycznych towarzyszących poznańskim festiwalom literackim. Interesuje się polską poezją XX i XXI wieku oraz przekładami z języka angielskiego. Teoretyk i praktyk meteorologii performatywnej.

ŁUKASZ MARCIŃCZAK
Ur. w 1971 r. w Łodzi. Filozof zafascynowany religią; w doktoracie pisał o Poncjuszu Piłacie i jego kulturowym paradygmacie. Redaguje Pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”; stale współpracuje z „Akcentem”. Opublikował zbiór rozmów z lubelskimi naukowcami i artystami Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013) oraz wywiad rzekę z prof. J. Mizińską Missisipi (2014).
AGNIESZKA MAREK
Ur. w 1977 r. w Bielsku-Białej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowo bibliotekoznawstwo. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze. Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Wiersze publikowała m. in. w: „Migotaniach”, „Blizie”, „Tyglu Kultury”, „Toposie” i na portalach poetyckich: Pisarze.pl, Salon Literacki, Latarnia Morska oraz w tomikach i almanachach pokonkursowych. Debiutowała książką poetycką Wypuść mnie, wypuść (2013, główna nagroda w konkursie im. Janusza Różewicza w Radomsku).

URSZULA MARGAS
Ur. w 2002. Studentka kierunku Kulturoznawstwo – teksty kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pochodzi ze wsi w województwie łódzkim, mieszka w Krakowie. Interesuje ją sposób, w jaki literaturze i kinie portretowane są małe społeczności.

MILICA MARKIĆ
Ur. w 1966 r. w Belgradzie. Serbska tłumaczka literatury polskiej. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Belgradzkim (1991). Pracowała jako redaktor w wydawnictwie „Nolit”, jednym z największych w byłej Jugosławii. Tłumaczeniem literatury polskiej zajmuje się od 1995 roku i ma na swoim koncie 30 przekładów książkowych (m.in. Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Andrzej Sapkowski, Olga Tokarczuk, Andrzej Bursa, Henryk Sienkiewicz, Karol Wojtyła, Manuela Gretkowska, Krzysztof Varga, Andrzej Stasiuk). Jej tłumaczenia są publikowane w znaczących serbskich pismach literackich. Od 2004 r. członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury Serbii, od 2009 wolny strzelec. Zwolenniczka wolności oraz ryzykownego luksusu przekładania tylko tego, co ją interesuje i intryguje. Tłumaczy po to, żeby poczuć swoją obcość w języku oraz by w obliczu tej obcości kształtować siebie.
CZESŁAW MARKIEWICZ
Ur. 1954 w Zielonej Górze. Poeta i prozaik. Dziennikarz Radia Zachód. Opublikował m.in. zbiory wierszy: Modlitwa oszukanych (1977), Moja wina (1998), Ale i tak (2007), Majuskuły (2009), 80. urodziny Marylin Monroe (2011), Tropy (2020), opowiadania Made in life (1995), tom szkiców Rozpoznany moment osobności (2000) oraz powieści: Przezroczysty (2002), Niewinne miasto (2003), Zemsta Fabiana (2004). Publikował m.in. w czasopismach: „Poezja”, „Literatura”, „Nowy Wyraz”, „Borussia”, „Pro Arte”, „Pro Libris”, „Autograf”, „Akant”, „Topos”, [fo:pa], „Wakat”, „Red”, „Śląsk”, „Wyspa”, „Poezja dzisiaj”, „Fraza”, „Portret”, a także w wielu antologiach (np. Poeta jest jak dziecko, Spalony raj). Laureat wielu konkursów literackich, Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (1996) i dwukrotnie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Zielona Góra (1992, 2004).
DAWID MARKIEWICZ
Ur. w 1982 r. Poeta, redaktor naczelny magazynu literackiego „Fatalista”, autor dwóch arkuszy poetyckich i tomiku „Absynt”. Publikował m.in. w „Śląsku”, „Pro Arte”, „Akancie”, „Akcencie”, „Plamie”, „Lampie”, „Odrze”, „Kursywie”, „Twórczości”. Poza pisaniem zajmuje się także fotografią i chińskimi sztukami walki z klasztoru Shaolin. Mieszka w Czeladzi.
JORGOS MARKOPOULOS

[Γιώργος Μαρκόπουλος], ur. w 1951 r. w Messini, od 1965 mieszka w Atenach. Poeta, eseista, felietonista. Jeden z najbardziej znanych poetów tzw. „pokolenia roku 70”, których debiut literacki przypadł na lata dyktatury wojskowej „czarnych pułkowników” (1967–1974). Opublikował siedem zbiorów poetyckich, jeden tom prozy, eseje krytycznoliterackie oraz dwie monografie (o futbolu we współczesnej poezji greckiej i na temat twórczości Tasosa Liwaditisa). Laureat prestiżowych nagród: Nagrody Kawafisa (Aleksandria, Egipt 1996), Państwowej Nagrody Poetyckiej (1999) za zbiór Nie przykrywaj rzeki (Μη σκεπάζεις το ποτάμι, 1998); w 2011 r. Nagrody Fundacji Kostasa i Eleni Uranisów Akademii Ateńskiej za całokształt twórczości oraz ponownie Państwowej Nagrody Poetyckiej za zbiór Przyczajony łowca (Κρυφός κυνηγός, 2010). Jego poezja była tłumaczona m.in. na język angielski, francuski i włoski.

LIBOR MARTINEK
Czeski pisarz, krytyk, tłumacz literatury polskiej na język czeski. Ukończył bohemistykę na Uniwersytecie w Ołomuńcu, w roku 1995 przebywał na stażu doktoranckim w Cieszynie (pod. opieką prof. Edmunda Rosnera). Pracę translatorską rozpoczął od tłumaczeń dwujęzycznych pisarzy polsko-czeskiego pogranicza, czego ukoronowaniem był wybór wierszy Wilhelma Przeczka Intimni bedekr(Intymny przewodnik, 1998). Jest także autorem wyboru wierszy Ewy Lipskiej Okamzik nepozornosti (Chwila nieuwagi, Praga 2006). Przełożył książki Wojciecha Kalagi Mgławice dyskursu (Mlhoviny diskursu, Brno 2005) i Dariusza Tomasza Lebiody Tajemnica papież(Tajemstvi papeze, 2005) o Janie Pawle II. Na łamach czasopism publikował tłumaczenia poezji W. Szymborskiej, Z. Herberta, C. Miłosza, E. Brylla i wielu innych. Jest laureatem polskich i czeskich nagród, HYPERLINK „http://m.in” \t „_blank” m.in.: komitetu ds. UNESCO, Ministra Kultury, Prezydenta Miasta Warszawy, I Nagrody XXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu za tłumaczenie poezji polskiej (2003). Mieszka w Opawie, gdzie pracuje na tamtejszej uczelni.
WOJCIECH MARYJKA
Ur. w 1984 r., adiunkt w Zakładzie Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor monografii „Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „młodej” poezji polskiej po 1989 roku (Rzeszów 2016). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na dziedzictwie romantycznym w literaturze polskiej XX i XXI wieku oraz na poezji najnowszej. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Frazie”. Mieszka w Rzeszowie.

AGNIESZKA MASALYTĖ
Polska pisarka i tłumaczka z Wilna. Z wykształcenia polonistka. Uczestniczka wielu festiwali literackich, przed debiutem.

EDYTA MASIULANIEC
Polska tłumaczka literatury z Wilna. Pracuje w sektorze ubezpieczeń. Laureatka konkursu dla tłumaczy literatury Amat Victoria Curam w 2019.

MAGDALENA MASZKIEWICZ
Ur. w 1988 r., doktorantka na filologii serbskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i absolwentka filozofii. Interesuje się poezją i prozą XX w., szczególnie polską i południowosłowiańską. Tłumaczy serbską literaturę piękną na język polski. Pisze eseje, prowadzi blogi, podróżuje.
FILIP MATERKOWSKI
Ur. w 1983 r. w Tarnobrzegu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (praca magisterska „Recepcja twórczości Rafała Wojaczka od 1965 do 2009 roku”). Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod kierunkiem prof. Oksany 
Weretiuk przygotowuje rozprawę na temat „Nurtu ośmielonej wyobraźni w poezji polskiej”. Współpracuje z sandomierskim „Gościem Niedzielnym”. Odbył roczny staż w „Tygodniku Nadwiślańskim”.

BOHDANA MATIJASZ
Ur. w 1982 r. w Kijowie. Poetka, redaktorka, tłumaczka. Pracuje w wydawnictwie „Krytyka”, jest przedstawicielką ukraińskiej redakcji wychodzącego w Pradze czasopisma „Ukrajinśkyj Żurnał”. Autorka tomików poetyckich: Nie wywołane zdjęcia (2005), Rozmowy z Bogiem (2007), Twoje ulubione psy i inne zwierzęta (2011). Wybór jej wierszy Twoja miłość prosta i uśmiechnięta znalazł się w antologii Metamorfozy. Dziesięcioro ukraińskich poetów ostatnich dziesięciu lat (2011). Przełożyła m.in.: Fado Andrzeja Stasiuka (2009), Gottland Mariusza Szczygła (2010), Autoportret reportera Ryszarda Kapuścińskiego (2011). Mieszka w Kijowie.

GABRIELA MATKOWSKA
Studentka filologii polskiej oraz prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interesuje się literaturą (podejmuje własne próby literackie), a także szeroko pojętą kulturą popularną.

PETAR MATOVIĆ
Ur. w 1978 r. w Užicu (Serbia zachodnia), ukończył filologię serbską w Belgradzie. Poeta i eseista. Wydał trzy tomy poetyckie: Kamerni komadi, Koferi Džima Džarmuša (tłumaczenia na języki obce: Walizki Jima Jarmusha, wyd. Maximum, Kraków 2011, Les maletes de Jim Jarmusch, wyd. La Cantarida, Palma de Mallorca 2013) oraz Odakle dolaze dabrovi, który powstał w Krakowie podczas programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Gaude Polonia 2013. Publikował w wielu antologiach. Jego poezja była także tłumaczona na niemiecki, portugalski, hiszpański, kataloński, rumuński, angielski, słoweński i szwedzki.

DOMINYKAS MATULIONIS
Litewski pisarz, student reżyserii teatralnej i pedagogiki Uniwersytetu w Kłajpedzie. Debiut książkowy w 2023.

ANTONI MATUSZKIEWICZ
Ur. w 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, animator życia kulturalnego na polsko-czeskim pograniczu. Od 1946 mieszka na Dolnym Śląsku. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował m.in. w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. W 1981 członek zarządu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Woj. Wałbrzyskiego, organizator i redaktor naczelny pisma „Niezależne Słowo” (1980–1981 i 1989–1990). Internowany 13 XII 1981 r. W latach 80. zaangażowany w działalność Klubów Inteligencji Katolickiej, także w ruch Communione e liberazione, organizował poetyckie spektakle w świdnickich kościołach. Debiutował w 1972 w miesięczniku „Odra”. Jest autorem ponad trzydziestu książek poetyckich, prozatorskich, eseistycznych, wywiadu-rzeki z Andrzejem Szyszko-Bohuszem oraz redaktorem kilku regionalnych almanachów literackich. W 1996 zamieszkał na Ziemi Kłodzkiej (Stronie Śląskie, Stary Gierałtów), gdzie założył i redagował pismo Związku Gmin Śnieżnickich „Stronica Śnieżnicka” (1999–2000). Ostatnio opublikował tom wierszy Wieszczyna i inne wiersze (Dzierżoniów 2023). Członek założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek honorowy Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97, współorganizator spotkań Den Poezie w Broumovie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. Od 2008 mieszka w Martínkovicach koło Broumova w Czechach.

IWONA MATUSZKIEWICZ
Ur. w 1969 w Świdnicy. Ukończyła polonistykę i Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W lutym 2023 r. obroniła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze dysertację z zakresu komparatystyki literackiej na temat aspektów krajobrazu w literaturze środkowoeuropejskiej, głównie czeskiej (Ivan Olbracht, Jaroslav Durych, Jiří Langer, Josef Váchal) i polskiej (Stanisław Vincenz). Kontynuuje drugie studia doktoranckie na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu z zakresu literatury czeskiej (praca o twórczości Václava Vokolka). W roku 2003 wydała debiutancką książkę prozatorską Gaguły pod panieńskim nazwiskiem Iwona Mesjasz (ze wstępem Olgi Tokarczuk). W 2023 roku w serii Biblioteka „Frazy” ukaże się jej książka Tańczący dom. Jest także autorką wierszy, recenzji, szkiców i artykułów naukowych publikowanych w Polsce (głównie we „Frazie”) i w Czechach. Pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum w Broumovie. Od 2008 r. mieszka w Martínkovicach k. Broumova w Czechach.
KINGA MATUSZKO

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentka Szkoły Doktorskiej UR. Jej praca magisterska dotyczyła twórczości Radka Raka (I nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie literaturoznawstwa obronioną w Instytucie Polonistyki i dziennikarstwa UR w 2022 r.). Interesuje się popkulturą, polską i światową literaturą fantastyczną, herstory w literaturze i kulturze, translatologią (przekład feministyczny i kulturowy), przedchrześcijańskimi kulturami europejskimi oraz krytyką feministyczną i genderową. Autorka i współautorka tekstów w monografiach zbiorowych.

ANNA MATYKA
Absolwentka filologii polskiej, napisała pracę magisterską o prozie Krystyny Kofty. Mieszka w Krośnie.
PIOTR MATYWIECKI
Ur. w 1943 r. w Warszawie, gdzie mieszka. Poeta, eseista, bibliotekarz (wiele lat pracował w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskego). Związany z opozycją demokratyczną, współredagował pisma „Biuletyn Solidarności UW” i „Wezwanie”. Ostatnio opublikował zbiory wierszy: Powietrze i czerń (2009, nagroda Silesius za najlepszą książkę poetycka roku, 2010), Zdarte okładki (2009), Widownia (2012) oraz książki eseistyczne Myśli do słów (2013), Świadomość (2014). Za książkę Kamień graniczny (1994) otrzymał nagrodę PEN-Clubu, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nike (za tom wierszy Ta chmura powraca (2006) i za monografię Twarz Tuwima (2008, Nagroda Literacka Gdynia w kategorii eseistyki 2008). W 2011 został laureatem nagrody „Kamień” Festiwalu Miasto Poezji. Jest takJest także autorem dwutomowej antologii poezji polskiej Od początku (1997). W 2013 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ALICJA MAZAN-MAZURKIEWICZ
Ur. w 1972. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, dr hab. w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ. Autorka monografii Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera (2003) i Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (2014) oraz ośmiu tomików poetyckich, m.in. Z Teresą (Poznań 2010), Jestem Twoją Zuzią (Warszawa 2011), Kotu też trudno się odnaleźć (Lublin 2016), Baśń sierpniowa (Lublin 2018). Mieszka z rodziną w Łodzi.

ELŻBIETA MAZUR
Dr hab., prof. UR w Zakładzie Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną IPiD UR. Kierownik studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego. Wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka książek „Rozpoznania”. O twórczości poetyckiej Emila Granata (Rzeszów 2001) oraz Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego (Rzeszów 2015). Redaktorka tomu Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t. I. Analizy i (re)interpretacje (Rzeszów 2017). Współredaktorka tomów: Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi (Rzeszów 2010), Edukacja polonistyczna, t. 1. Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli (Rzeszów 2011) oraz Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej (Rzeszów 2012). Mieszka w Rzeszowie. ORCID: 0000-0001-6986-9386.
MARTA MAZURKIEWICZ-STEFAŃCZYK

Bibliotekoznawczyni, nauczyciel-bibliotekarz, poetka, fotografka. Autorka czterech książek poetyckich, ostatnia Trzecie oko została wyróżniona nagrodą „Krakowska Książka Miesiąca” w listopadzie 2018. Prowadzi na Facebooku blog literacki (głównie z recenzjami tomów poezji współczesnej) pod nazwą „Marta – kot na książki”. Mieszka w Krakowie.

JACEK MĄCZKA
Ur. w 1965 r. Poeta, literaturoznawca, wykładowca akademicki. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie uzyskał także stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Światopogląd poetycki Janusza Szubera (2006). Laureat wielu konkursów poetyckich, m.in. finalista XII edycji OKP im. Jacka Bieriezina, laureat głównej nagrody Tyskiej Zimy Poetyckiej. Opublikował monografię Powidła dla Tejrezjasza. O poezji Janusza Szubera (2009) oraz tomy wierszy: Pomyśleć prześwit (2009), Kroisz coraz cieńsze (2009), Bliższe okolice (2010), Zważone mrozem czyżnie (2011), Tupot, świst, chrzęst (2012), Dróżnik (2014), Brudy prać (2016), Kawałek uważnie / A Piece Mindfully (2018). Mieszka i pracuje w Sanoku.
OLGA MEDVEDEVA-NATHOO
Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Moskiewskim. Doktorat z historii literatury polskiej zrobiła w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. W tym też Instytucie pracowała jako starszy pracownik naukowy. Jest autorką książek i artykułów z dziedziny literatury, kultury i historii Polski. Obecnie mieszka w Vancouver w Kanadzie, gdzie jest niezależnym badaczem. Publikuje swoje prace w Rosji, Polsce, Kanadzie i innych krajach.
MATEUSZ MELANOWSKI
Ur. w 1977 r., poeta, magister politologii. Publikował m.in. w „FA-arcie”, „Frazie”, „Kursywie”, „Śląsku”, „Opcjach”. Wydał arkusz poetycki Do wczoraj, od jutra (2001) i tom wierszy Święto kolorów(2007). Mieszkał w Mikołowie i Katowicach, obecnie na wsi na Lubelszczyźnie.
MACIEJ MELECKI
Ur. w 1969 r. Poeta, redaktor, wydawca. Kieruje Instytutem Mikołowskim, Autor tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie (2005), Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy (2008), Przester (2009), Szereg zerwań (2011), Pola toku (2013), Inwersje (2016), Prask (wybór wierszy w języku czeskim, 2017), Bezgrunt (2019), arkusza poetyckiego Przepadek (2019) oraz tomu prozy Gdzieniegdzie (2017). Mieszka w Mikołowie.
DAVID MELTZER
Ur. w 1937 r., jeden z głównych poetów „Renesansu” z San Francisco, związany z bitnikami. Gitarzysta jazzowy.
LILA HELENA METRYKA
Absolwentka filologii rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek filologia rosyjska. Nauczycielka języka rosyjskiego (obecnie na emeryturze), tłumacz przysięgły. Od kilku lat pisze wiersze (również dla dzieci) i tłumaczy poezję rosyjską. Swoje przekłady zamieszcza na forach literackich, np. Ogród ciszy, Portal Pisarski oraz na Facebooku. Mieszka w Sosnowcu.
JAGODA MICHALAK
Ur . w 1972 r. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1992–1997). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie studentka studiów podyplomowych, na kierunku Historia sztuki. Interpretacje w Collegium Civitas w Warszawie. Mieszka i pracuje w Skierniewicach. Nauczyciel dyplomowany i wychowawca w gimnazjum integracyjnym. W 2016 opublikuje debiutancką książkę dla dzieci i młodzieży.
KATARZYNA MICHALEWSKA
Ur. w 1964 r. w Poznaniu. Poetka, tłumaczka poezji australijskiej, z wykształcenia psycholog. Autorka czterech tomów poetyckich: Melanżerja, Dialog, Równoważnia, T/a/O. Zadebiutowała w 1981 roku. Laureatka wielu konkursów literackich, nominowana do głównej nagrody w I Konkursie im. Jacka Bierezina. Wiersze, przekłady i recenzje publikowała m.in. w „Poezji”, „Kresach”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Pro Arte”, „Akancie”, „Opcjach”, „Okolicy Poetów” i „Metaforze”. Mieszka w Poznaniu.
ANNA MICHALSKA
Ur. 1989. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Redaktor serwisu Portal-Pisarski.pl. Publikowała m.in. w „Arteriach”, „Szafie” i „PKPzin”. Mieszka w Łodzi.
PIOTR MICHAŁOWSKI
Ur. w 1955 r. w Bydgoszczy. Literaturoznawca, poeta, krytyk literacki i teatralny, mistrz poetyckich parodii. Absolwent filologii polskiej na UAM w Poznaniu, ukończył podyplomowe studia w zakresie bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1982 r. mieszka w Szczecinie, gdzie pracował jako bibliotekarz, zaś od 1993 na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie jako prof. nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury. Opublikował monografie i tomy szkiców: Miniatura poetycka (1999), Granice poezji i poezja bez granic (2003), Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej (2008), Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej (2012), Narożnikowo, centralnie, pogranicznie. Szkice szczecińskie i europejskie (2014), Z narożnika mapy (2017). Ogłosił tomiki poezji: Poemat w czerwieni (1984), Powidok powietrza (1994), Za czarnym wielokropkiem… (1999), Li(me)ryczny plan Szczecina (1998), Głosem prawie cudzym. Z poezji okołokonferencyjnej (2004), Rytmy, albo wiersze na czas (2007), Pierwowzory i echa. Od Kochanowskiego do Barańczaka (2009), Cisza na planie (2011), Zaginiony w kreacji. Poemat z przypadku (2018), Dzień jest wierszem, świat kolorem (2021). Był współzałożycielem i redaktorem dwumiesięcznika „Pogranicza” oraz prezesem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Redaktor serii poetyckiej „Tablice” szczecińskiego wydawnictwa Forma.
SZYMON MICHNA

Absolwent filologii polskiej uniwersytetów Rzeszowskiego (licencjat) i Warszawskiego (magisterium). Pisze opowiadania, którymi debiutował na stronie internetowej warszawskiego kolektywu „Wakat” (http://wakat.sdk.pl/noc/). Laureat I nagrody w kategorii prozy w 46. Ogólnopolskim Konkursie Literackim Limesu, organizowanym przez Uniwersytet w Siedlcach. Mieszka w Krośnie.

JOANNA MICHTA
Absolwentka filologii serbsko-chorwackiej na Uniwersytecie Opolskim. Autorka artykułów publicystycznych i tłumaczeń literackich. Interesuje się współczesną literaturą, w szczególności reportażem.
MONIKA MIDURA
Ur. w 1990 r. w Mielcu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim (praca magisterska Recepcja twórczości Sylvii Plath w literaturze polskiej po roku 1989). Obecnie doktorantka literaturoznawstwa tej uczelni, przygotowuje rozprawę doktorską na temat polskiej recepcji twórczości Emily Dickinson. W 2013 roku przebywała w ramach programu Erazmus na Uniwersytecie w Preszowie w Słowacji i od tej pory datuje się jej zainteresowanie literaturą słowacką. Mieszka w Rzeszowie.
RAFAŁ MIECZYSŁAWSKY
Ur. w 1977 r. w Lublinie. Multiinstrumentalista we własnym, muzycznym projekcie ZINiONI, poeta. Absolwent kierunku Animator i Menedżer Kultury UMCS w Lublinie. Pracował jako instruktor zajęć teatralnych w przedszkolach. Prowadzi warsztaty z robotyki dla dzieci. W 2001 r. wyróżniony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wydał zbiory wierszy Ciało (2003) i Rzucone na światło (2009). Publikował w „Akcencie” i „Gazecie Wyborczej”. Jego wiersze ukazały się w antologiach Pięć wieków poezji o Lublinie oraz Lublin miasto poetów. Mieszka w Warszawie.
PRZEMO MIELCAREK
Ur. w 1969 r. w Wągrowcu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował w 2001 roku. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.
TOMASZ MIELCAREK
Ur. w 1974 r. Poeta, tłumacz, dziennikarz niezależny. Tworzy po polsku i angielsku. Jego wiersze były przekładane na język niemiecki i słowacki. Publikował m.in. w „Odrze”, „Enterze” (Słowacja), „Melusine” (USA), „The Polish Observer” (Wielka Brytania), kilku antologiach i wydawnictwach pokonkursowych. Laureat konkursu im. Jacka Bierezina i IX OKP im. K. Ratonia (2013). Mieszka w Wielkiej Brytanii.
ZYGMUNT MIELCZAREK
Germanista, literaturoznawca, prof dr hab., ukończył germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskiem. Od 1976 r. pracuje w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Śląskiego, którym przez wiele lat kierował, jest też kierownikiem Zakładu Historii Literatury Niemieckiej. Specjalizuje się w badaniach niemieckojęzycznej literatury Szwajcarii. Opublikował pionierską monografię o prozie szwajcarskiej Od tradycji do eksperymentu (1979), a także w języku niemieckim studium o jej małych formach w Kurze Prosaformen in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts (1985). Przygotował liczne biogramy pisarzy szwajcarskich dla polskich i niemieckich leksykonów oraz dla Wielkiej encyklopedii PWN. Opublikował monografię o obrazie outsidera w niemieckojęzycznej literaturze szwajcarskiej Sonderwege in der Literatur (2007). Jest redaktorem wielu tomów zbiorowych i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii i USA.

NEWENA MITROPOLITSKA
Ur. w 1969 w Sofii. Absolwentka rusycystyki i anglistyki na Uniwersytecie Sofijskim oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na uniwersytecie w Montrealu. Od 2002 mieszka w Kanadzie, gdzie pracuje jako bibliotekarka i badaczka. Jest autorką trzech powieści: Anna i góra (Анна и планината, 2015), Dar (Дарът, 2015) i Na szynach (По релсите, 2021), ciesząca się szczególną popularnością. Nawiązuje do losów bułgarskich Żydów w czasie II wojny światowej i została przetłumaczona na francuski i angielski.

MACIEJ MELECKI
Ur. 1969 w Mikołowie. Autor tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie (2005), Zawsze wszędzie indziej wybór wierszy 1995-2005 (2008), Przester (2009), Szereg zerwań (2011), Pola toku (2013), Inwersje (2016), Prask (wybór wierszy w języku czeskim, 2017), Bezgrunt (2019), Trasa progu – wybór wierszy 1995–2020 (2020), Druzgi (2021) oraz tomów prozy Gdzieniegdzie (2017) i Nigdzie indziej (2021). Mieszka w Mikołowie.

ROBERT MIELHORSKI
Ur. w 1967 r. w Bydgoszczy. Poeta, prozaik, krytyk, badacz literatury, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 1993–1995 redaktor „Kwartalnika Artystycznego”. Ogłosił m.in. tomy wierszy: Wybór (1997), Inicjały (1999), Kartka z Lisbony (2003), Poszczególność (2011) oraz prozę Rozpadlina (1997). Autor książek: Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki 1989–1997 (Rzeszów 1999); Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni) (2008); „Zawsze nieskończona przeszłość”. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017); Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza, czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności (2019). Współautor i redaktor monografii zbiorowych: Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty (2011), Marian Hemar wczoraj i dziś (2012), Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 19892014 (2016), Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego (2018) oraz Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa…. Od Młodej Polski po koniec XX wieku (2019). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Klubu. Wkrótce ukaże się wybór jego wierszy.
PIOTR MIERZWA
Ur. w 1980. Poeta, anglista, tłumacz (Teda Hughesa, Johna Ashbery’ego, Daniela Weissborta, Vivienne Plumb), recenzent anglojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży. Wydał Gościnne morze (Zielona Sowa, Kraków 2005). Publikował w „Kresach”, „Studium”, „LiteRacjach”, „Nowym Wieku”.

KORNELIJA MIKALAUSKAITĖ
Litewska plastyczka i pisarka, pochodząca z Taurogów. Absolwentka wileńskiej ASP. Uprawia rysunek, tworzy krótkie formy literackie. Debiut książkowy w 2022.

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK
Ur. w 1966 r. w Wągrowcu. Historyk i teoretyk literatury. Prof. dr hab., kieruje Zakładem Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracownią Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książek: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (1998), „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2013); Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011), Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (2013). Redaktorka książki Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta oraz współredaktorka trzech tomów serii wydawnictwa Universitas „Nowy regionalizm w badaniach literackich”: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw (2012); Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni (2014), Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł (2014). Mieszka w Zielonej Górze.
JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI
Ur. w 1960 r. w Warszawie, gdzie mieszka. Jest poetą, italianistą, tłumaczem, reporterem, eseistą, autorem książek dla dzieci. Ostatnio wydał: reportaż Terremoto. Dowody na istnienie (2017), tom wierszy własnych Listy do przyjaciółki (WL, Kraków 2017) i przekład zbioru Eugenia Montalego Zapiski z czterech lat (a5, Kraków 2017).
RICHARD (RYSZARD) MIRABEL
(1920–2007). Urodzony w Polsce, od 1937 r. przebywał w Kanadzie, gdzie studiował nauki humanistyczne. W pierwszych dniach II wojny światowej jako obywatel Polski wstąpił ochotniczo do Kanadyjskich Sił Lotniczych. Walczył pod dowództwem Królewskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, uczestnicząc m.in. w lotach na pomoc powstańczej Warszawie. Za zasługi wojenne otrzymał wiele polskich, brytyjskich i kanadyjskich odznaczeń. Zadebiutował jako dwunastoletni chłopiec w „Małym Przeglądzie”, gazecie tworzonej przez dzieci dla dzieci, którą założył w Warszawie w 1926 r. Janusz Korczak. Wiersze, które pisał po angielsku mniej więcej od roku 1945, w 2013 r. ukazały się w tomie Poems (K&OHarbour, Vancouver) w opracowaniu kanadyjskiej polonistki dr Olgi Medvedevej-Nathoo.

ZOFIA MIRSKA
Ur. w 1945 w Twierdzy k. Lwowa. Poetka. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego i w instytucjach kultury. Członkini Kłodzkiego Klubu Literackiego oraz ZLP Oddział we Wrocławiu. Opublikowała tomy wierszy: Jeszcze nie pada (1982), W jezdną stronę drogi (1984), W nawiasach ścieżek (1985), Nie ma innego świata (1992), Zanim stracę chwilę (1998), O oddech wyżej (2005), Oderwane z pamięci (2008), Odchodzi i ulatuje (2010), Tam i z powrotem. Wiersze zebrane (2014). Mieszka w Kłodzku.

ANNA MAJA MISIAK
Ur. w 1974 r. w Łodzi. Ukończyła germanistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Eseje, wiersze, przekłady, teksty o sztuce publikowała m.in. w „Akcencie”, „Arkuszu”, „Odrze”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”. Tłumaczenia jej wierszy ukazały się we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Przełożyła i wydała wybór wierszy Ericha Frieda Jak się ciebie powinno całować(2002/2003). W wydawnictwie Słowo / obraz terytoria ukazała się jej książka Judyta – postać bez granic (Gdańsk 2005). Niedawno ukazała się jej niemieckojęzyczna wersja w wydawnictwie Aisthesis Verlag:Â Bielefeld. Mieszka w Bernie.
IWONA MISIAK
Dr nauk humanistycznych, krytyczka i historyczka literatury. Opublikowała książki Zmysł czytania (Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2003) i Początek zagadki. O labiryntowej twórczości Ryszarda Krynickiego (IBL PAN, Warszawa 2015). Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktorka kwartalnika „Fraza”. Członkini Zespołu Archiwum Kobiet (IBL PAN).
AGI MISZOL
Ur. w 1947 r., w węgierskojęzycznej rodzinie w Transylwanii (Rumunia) – izraelska poetka i tłumaczka. Do Izraela przyjechała z rodzicami jako dziecko w 1951 r. i zamieszkała w miejscowości Gedera. Studiowała literaturę na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Obecnie mieszka na farmie w Kfar Mordechaj niedaleko Gedery, gdzie zajmuje się uprawą drzew owocowych. Jednocześnie prowadzi warsztaty kreatywnego pisania w Alma College, w Tel Awiwie oraz na Uniwersytecie Ben Guriona w Beer Szewie, a także pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Jerozolimie. Otrzymała wiele nagród literackich, m.in.: Fundacji Tel Awiwu (1991), Nagrody Jehudy Amichaja (2002) oraz Nagrody Dolitsky (2007). Jest autorką książek poetyckich: Nanny we’szneinu (1972, Nanny i my oboje), Sritah szel chatul (1978, Kocie zadrapanie), Galopi (1980, Galop), Joman mata (1986, Dziennik plantacji), Jonat faximilia (1991, Gołąb z reprodukcji), Ha`szfela ha`pnimit (1995, Wewnętrzna równina), Hine (1997, Patrz), Re`e szam (1999, Patrz tam), Machberet ha`chalomot (2000, Zeszyt snów), Nerot nec ha`chalav (2002, Woskowe kwiaty), Miwchar we`chadaszim (2003, Wybrane i nowe), Moment. Szirim (2005, Chwila. Wiersze), Korim dwarim (2007, Zdarzają się rzeczy), Bikur bait (2009, Powrót do domu), Chaj zomeach (2011, Gra w słówka). Jej wiersze tłumaczone są na wiele języków; w wydaniu książkowym ukazały się, jak dotąd, w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Francji, Rumunii i na Węgrzech.
IWONA MŁODAWSKA-WATERSON
Ur. w 1973 r., lingwistka, tłumaczka, poetka. Mieszka w Olkuszu.
ZDZISŁAWA MOKRANOWSKA
Prof. dr hab. Pracowała w Instytucie Nauk o Literaturze im. I. Opackiego na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie kieruje Zakładem Teorii Literatury w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się historią i teorią literatury; jest autorką kilkudziesięciu rozpraw i artykułów poświęconych ewolucji form prozatorskich i poezji XX wieku. Opublikowała monografie: W świecie prozy Henryka Sienkiewicza (Lublin 2002); Prozy poetów kręgu „Skamandra” wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury (Katowice 2003); Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (Katowice 2009); Fakty – Historie – Metafory. O twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza (Piotrków Trybunalski 2013). Jest redaktorem tomu prac zbiorowych: Henryk Sienkiewicz. Polak i Europejczyk (Sosnowiec 2004) i współredaktorem „Studiów Sienkiewiczowskich” wydawanych przez Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie. Uczestniczyła w projekcie „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”, której plonem jest cykl monografii zbiorowych (współredaktorka t. 5 Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza, Warszawa 2017).
ARKADIUSZ MORAWIEC
Dr hab., prof. w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: literatura XX i XXI wieku, zwłaszcza pisarstwo obrazujące totalitaryzm, teksty stanowiące zapis doświadczeń granicznych, literatura obozowa i literatura Holokaustu, najnowsza polska poezja i proza, ponadto genologia, paraliteratura, zagadnienia literackości, aksjologia. Zajmuje się też bibliografią oraz krytyką literacką (współpracownik miesięcznika „Nowe Książki”). Ostatnio opublikował monografięLiteratura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora (Łódź 2009).
ARTUR MORDKA
Ur. w 1966 r. Zajmuje się estetyką i ontologią. Wiceprezes Towarzystwa Fenomenologicznego im. Jana Patočki, stypendysta fundacji KAAD (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), członek Zespołu Redakcyjnego Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ”. Autor artykułów, wstępów do katalogów artystycznych i przekładów z języka niemieckiego i angielskiego. Ostatnio wydał Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna (Rzeszów 2008).
LILLA MOROZ-GRZELAK
Slawistka, profesor w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. W artykułach poświęconych kulturze i literaturze słowiańskich Bałkanów ukazuje specyfikę tej przestrzeni związaną z przemianami ideowymi. Autorka monografii Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej (Warszawa 2004), w której dokonała rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego, oraz wyróżnionego w konkursie Nagroda im. Jerzego Skowronka studium Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość (Warszawa 2011; 2. wyd. Warszawa 2013).
JOANNA MOSSAKOWSKA-MIKULSKA
Ur. we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1982 r. przeniosła się w Góry Złote (Sudety Wschodnie), gdzie do dzisiaj mieszka i tworzy. Opublikowała cztery tomy wierszy: Chwile (1991), Wytańczone wiatrem (2004), Motyl na śniegu (2010) oraz Spotkanie. Obraz i słowo – wiersze o Lądku-Zdroju i Górach Złotych z pastelami sopockiej artystki Ewy Beyer-Formeli (2019). Od lat związana z Ogrodem Górskiego Wiatru, gdzie współtworzy i współuczestniczy w zdarzeniach artystycznych. Publikowała m.in w „Almanachu Wałbrzyskim. Literatura – Fotografia”, „Stronicy Śnieżnickiej”, „Frazie”, „Metaforze”, „Radostowej”, „Okolicy Poetów”. Jej wiersze znalazły się w antologiach: Światłem będący zanurzeni w światłości. Aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej (Kraków 2004), Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej (2005), Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 19392005 (2006) oraz w zbiorach Konfraterni Poetów Na rozstaju (2013) i Wierność (Kraków 2014). Mieszka w Lądku-Zdroju i Orłowcu.
MONIKA MOSTOWIK
Ur. 1975 w Krakowie, socjolożka, pisarka. Debiutowała tomem wierszy jeszcze mnie nie ma wcale (1995); opublikowała także zbiórWeź mnie w garść (2005). Autorka powieści Wyrzuty (2007) oraz zbiorów opowiadań Histeryjki o May (2008), Akrobatki (2006), taka ładna (Portret 2004), współautorka książek: Frustracja – Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie (2003), Opowiadania letnie a nawet gorące (2006), Opowiadania szkolne (2007). Stypendystka miasta Krakowa w dziedzinie literatury (2003). Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich oraz m.in.: konkursu na opowiadanie o tematyce współczesnej (IKA Winda Gdańsk 2002), konkursu o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w kategorii prozy (Łódź 2004), konkursu Małych Form Literackich (VI Lubińskie Spotkania Literackie 2004) w kategorii eseistyka i publicystyka 2004, Krajobrazy Słowa Kędzierzyn Koźle 2005 oraz konkursu im. Hłaski, Chorzów 2005.

PIOTR MRAS
Historyk sztuki, absolwent KUL-u w Lublinie. W latach 1982–1987 zatrudniony w Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie; w latach 1984–1986 dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie; w latach 1988–2010 kustosz Oberschlesiches Landesmuseum (Muzeum Górnego Śląska) w Ratingen (Niemcy). Kurator ponad 40 wystaw polsko-niemieckich i opracowań katalogów. Od 2004 prowadzi studia nad ezoteryką i jej praktycznym zastosowaniem.

MIROSŁAW MROZEK
Ur. w 1979 r. w Szczebrzeszynie, poeta, prozaik, publicysta. Laureat m.in. IV edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. J. Kozarzewskiego w Nysie (2010), 2 edycji Konkursu Literackiego im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” za tom poetycki Horyzont zdarzeń (2014), za który był także nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2015), 6. Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Duży Format” (2018). Swoje utwory publikował w czasopismach literackich (m.in. „Akant”, „Arterie”, „Dekoder”, „dwutygodnik.com”, „Elewator”, „Migotania”, „pisarze.pl”, „Salon Literacki”, „Szafa”, „szuflada.net”) oraz w wydawnictwach pokonkursowych. Opublikował: Horyzont zdarzeń (2014, wydanie II: 2015), Odpowiedź retoryczna (2016), Paragnomen (Fundacja „Duży Format”, 2018). Strona: https://www.facebook.com/MiroslawMrozekProfilAutorski/. Mieszka w Czarnymstoku.

RYSZARD MŚCISZ

Ur. w 1962 r. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Jeżowem, gdzie mieszka. Krytyk literacki, publicysta, satyryk, poeta. Opublikował siedem tomów poezji: Życie to tylko impresje (2000), Wibracje (2002), Na strunach lat (2004), Roześnienie (2007), Strumienie poezji (2010), Kołatanie do wrót nocy (2019), Zaraza. Dawka przypominająca (2022), zbiór felietonów satyrycznych Zezem na świat oraz tom prozy Swojski diabeł i inne humoreski (2012). Publikował w „Głosie Nauczycielskim” i w prasie lokalnej („Super Nowości”, „Gazeta Jeżowska”). Jest współautorem albumu Jeżowe (2004).

ALEKSANDRA MUCHA
Ur. w 1984 r. w Łodzi. Studentka V roku filologii polskiej w Uniwersytecie Łódzkim i III roku ekonomii w Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wydała trzy tomiki wierszy (ostatni to Płatki róż, 2002). Jest autorką artykułów naukowych poświęconych literaturze i słuchowiskom radiowym, publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (Białoruś, Czechy, Gwatemala).
MICHAŁ MUROWANIECKI
Ur. w 1982 r. Publikował m.in. w „Tyglu Kultury”. Laureat kilkunastu ogólnopolskich konkursów poetyckich (im. H. Poświatowskiej, K. Ratonia, Połowów Poetyckich i in.), wyróżniony w OKP im. K. Janickiego na debiutancką książkę poetycką (Poznań Poetów 2007). Mieszka w Łodzi.
SEBASTIAN MUSIELAK
Ur. w 1970 r. Absolwent filologii fińskiej UAM. Tłumacz. Pracował z Finami w fabryce autobusów we Wrocławiu i stoczni Aker Yards w Helsinkach. Przekłada literaturę fińską i angielską. Przełożył na język polski pisma i prozę: Dalajlamy, Thich Nhat Hanha, Jacoba G. Rosenberga, Chigoziego Obiomy i Rebeki Makkai. Z fińskiego przetłumaczył utwory: Johanny Sinisalo, Leeny Krohn, Daniela Katza, Miki Waltariego, Sofi Oksanen, Tommiego Kinnunena, Pajtima Statovciego i in. Laureat nagrody „Literatury na Świecie” i nagrody Ministerstwa Kultury Finlandii.
MARIA MYKECEJ
Ur. w 1965 r. w Iwano-Frankiwsku. Autorka tomów wierszy Саламандра [Salamandra] (2001) i У затінку шафранів [W cieniu krokusów] (2006) i Інфра- [Infra-] (2014) oraz dwóch książek prozatorskich: Будинок, який умів розмовляти [Dom, który potrafił mówić] (2012) i Трофей на довгу пам’ять [Trofeum na długą pamięć] (2013). Z wykształcenia fizyk, pracuje jako dziennikarka w Iwano-Frankiwsku.
KRYSTYNA MYSZKIEWICZ
Ur. w 1977, poetka; wydała tomik Gniazdo na odludziu (Wyd. Obrzeża, Zgorzelec 2001) oraz płytę z melorecytacjami wierszy i jazzem „Klaustropolis” (Portret, marzec 2007). Wiersze publikowała m.in. w „Cegle”, „Bregarcie”, „Akancie”, „Obrzeżach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Odrze”, „Arkadii”, „Portrecie”. Jej miejsca sieciowe: grupa dyskusyjna pl.hum.poezja, www.nieszuflada.plwww.rynsztok.pl; strony autorskie: www.k.myszkiewicz.prv.pl i www.klaustropolis.com. Koncertowała z zespołem Slight Light z repertuarem „Klaustropolis” – m.in. Jazz Klub Rura we Wrocławiu (działania finalne LiteratRury), Pub Sowa w Olsztynie (Festiwal Pora Poezji i promocja płyty). Laureatka kilkunastu konkursów, m.in. III Nagroda XVI Konkursie Poetyckim o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego (Łódź 2007); I Nagroda w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida (Pruszków 2007); II Nagroda w dziedzinie prozy w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Z. Morawskiego (Gorzów Wielkopolski, 2007), I nagroda w III Konkursie Poetyckim im. Ratonia (Olkusz 2007).
WERONIKA MYŚLIWIEC-KONOPKA
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Interesuje się realizmem magicznym w literaturze i kinematografii oraz polskim reportażem. Napisała pracę magisterską na temat obrazu Kanady w reportażach Arkadego Fiedlera i Adama Tomaszewskiego.