A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

J


ZOFIA JABŁONOWSKA-RATAJSKA
Historyk i krytyk sztuki, kuratorka wystaw w Polsce i Argentynie, regularnie publikuje teksty o sztuce najnowszej, autorka filmów dokumentalnych i książek W moim domu oraz Walca tańczyłam najlepiej z panien. Mieszka w Warszawie.
AGATA JABŁOŃSKA
Ur. w 1985 r. Zadebiutowała zbiorem poezji Raport wojenny (Biuro Literackie, 2017), nagrodzonym Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius, Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny, „Browarem za debiut” oraz nominacją do Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka w Krakowie, pracuje w Muzeum Narodowym. Uczestniczy w spotkaniach Krakowskiej Szkoły Poezji, współtworzy nieregularnik „Stoner Polski”. Robi zdjęcia, wystawy, akcje artystyczne. Wychowuje syna.
IZABELA JABŁOŃSKA
Absolwentka XXXVII LO w Warszawie, studentka University of Amsterdam. Pisze od zawsze, choć zazwyczaj dla siebie. Mieszka w Zalesiu Górnym.
RENATA JABŁOŃSKA
Polsko-izraelska poetka, prozaiczka i tłumaczka, pisząca głównie w języku polskim. Urodziła się w 1935 r. w Łodzi, gdzie po powrocie z wojennej tułaczki ukończyła liceum i studiowała polonistykę. Od 1957 r. mieszka w Tel Awiwie. Pracowała w telawiwskim dzienniku „Nowiny”. Była współzałożycielką Sekcji Polskiej przy Federacji Związków Pisarzy w Izraelu, a także prezesem Grupy Literackiej Akcenty oraz redaktorką rocznika „Akcenty”. Uczyła języka polskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W Polsce ukazały się jej następujące książki prozatorskie: Sen na cztery ręce (1995), Śpiew kameleona (2000), Niknące twarze (2004), Zimno, ciepło (2006), Przed odlotem (2009), Rozmowa z Losem (2010), Zabawy białych plam (2012), Fragmenty. Urywki wspomnień 1939–2009 (2014), Śmierć lekarzy (2016), Jesień snów (2016), Zasłony (2017), a także tomiki poezji: Chamsin (2002), Statyści (2008), i tyle (2010), Inna (2015), dopóki jestem (2018). Wydała także tom przekładów prozy izraelskiej Powiedział między innymi… Opowiadania izraelskie (2009). W języku hebrajskim opublikowała zbiór opowiadań Kikar hamelech Albert [Plac króla Alberta] (1993) oraz tomik poezji Ir zara [Obce miasto] (1999).
MAGDALENA JAGODZKA
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (praca magisterska, obroniona w 2019 r., dotyczy feminizmu w wybranych powieściach Margaret Atwood). Studentka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dyscyplinie literaturoznawstwo, przygotowuje rozprawę dotyczącą reprezentacji zwierząt we współczesnej literaturze kanadyjskiej. Entuzjastka praw zwierząt i ekologii. Uczestniczka projektu Erasmus+ dotyczącego edukacji nieformalnej.

MARZENA JAKUBOWSKA
Ur. w 1975 r. w Białymstoku. Ukończyła dziennikarstwo i politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Studium”, „FA-arcie”, „Lampie i Iskrze Bożej”, „Ricie Bum”, „Autografie”. Wyróżniana i nagradzana w licznych konkursach literackich. Od ponad dziesięciu lat mieszkanka prawobrzeżnej Warszawy. 

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Prof. dr hab., literaturoznawczyni, krytyczka literacka, kierowniczka Zakładu Kultury Mediów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka monografii: Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego (2001), Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza (2008), Wciałowziety. Szkice o poezji Janusza Szubera (2019). Współredaktorka kilku monografii zbiorowych i tomów pokonferencyjnych. Redaktorka ponad dwudziestu książek, w tym m.in. wydanych w serii Biblioteka „Frazy” tomów poezji Janusza A. Ihnatowicza: Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992–2003) (2004), Od czasu kto nas wyzwoli. Wiersze 19502006 (2007), Poezje zebrane (2012). Mieszka w Rzeszowie.

JAROSŁAW JAKUBOWSKI
Ur. w 1974 r. w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Poeta i prozaik. Autor pięciu tomów wierszy, ostatnio Wszyscy obecni(2006). Zarabia na życie dziennikarstwem i pisaniem recenzji. Mieszka w Koronowie k. Bydgoszczy.

LUBOW JAKYMCZUK
Ur. w 1985 r. w Perwomajsku. Ukraińska poetka, dziennikarka, krytyczka, eseistka i tłumaczka. Absolwentka filologii ukraińskiej oraz komparatystyki. Członkini grupy literackiej STAN, laureatka licznych nagród literackich. Autorka tomów Jak MODA oraz W czterech ścianach. Współautorka cyklu wideopoetyckiego Dość rozmów w mojej głowie. Swoje wiersze wykonywała z jazzowym kontrabasistą Markiem Tokarem, jest też autorką tekstów wykonywanych przez freejazzowy projekt Aphrodite.

ANNA JAMROZEK-SOWA
Literaturoznawczyni i teatrolożka. Dr hab., prof. UR w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (w kadencji 2020–2024 wicedyrektorka IPiD). Zajmuje się dwudziestowieczną i najnowszą literaturą, biografistyką, dokumentacją literacką oraz teatrem awangardowym. Opublikowała monografie Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej (2008) oraz Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego (2018). Redagowała i współredagowała tomy poświęcone literaturze XX wieku oraz teatrowi XX i XXI wieku. Należy do redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” i Rocznika Naukowego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego „Warstwy”. Bierze udział w realizowanym od 2019 r. ogólnopolskim projekcie artystycznym „Latający Teatr Kantorowi”, w ramach którego przygotowano cztery spektakle (w dwóch z nich także zagrała): Źródło (reż. Leszek Mądzik), Gość Specjalny (spektakl plenerowy), Ważne okno. Hommage dla Marii Stangret (koncepcja reżyserska Paweł Passini), Kantor tu jest (reż. Magdalena Miklasz). Mieszka w Rzeszowie.
AGLAJA JANCZAK

Pseudonim poetki i księgarki. W 2021 r. stypendystka Stowarzyszenia Autorów ZAiKSu w ramach Funduszu Popierania Twórczości. Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich, autorka tekstów piosenek do spektakli teatralnych dla dzieci. Jej utwory znajdują się w wielu antologiach i w sieci. Finalistka Konkursu na Wiersz Doraźny Biura Literackiego 2018, 2019 i 2020. W 2021 r. laureatka konkursów: „Struna Orficka” im. W. Bąka, OKP im. H. Poświatowskiej, OKP im. K. Ratonia 2021 i XX Gdyńskich Połowów Poetyckich 2021. Wyróżniona w 2. OKP Nowy Dokument Tekstowy na książkę literacką Instytutu Literatury 2020. Obecnie pracuje jako freelancer, epizodystka związana ze światem filmu i teatru. Mieszka w Warszawie.

MAŁGORZATA JANDA
Ur. w 1973 r. Absolwentka Filologii Polskiej UR. W 2006 r. obroniła pracę doktorską pt. „Korespondencje sztuk w liryce Leopolda Staffa”. Wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców POLONUS w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zajmuje się badaniem relacji poezji z innymi sztukami, głównie z malarstwem i muzyką. Mieszka w Rzeszowie.

IZABELA JANIEC

Ur. w 1992 r. w Tarnobrzegu. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła również podyplomowe studia logopedyczne na wspomnianej wcześniej uczelni oraz podyplomowo bibliotekoznawstwo i informację naukową w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli.

MARCELINA JANISZ
Ur. w 1988 r. w Zamościu. Absolwentka filologii polskiej UR, obecnie uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje jako bibliotekarka. Interesuje się współczesną literaturą polską (szczególnie emigracyjną).
ANNA JANKO
Ur. w 1957 r. w Rybniku. Poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki. Jako poetka debiutowała w 1977 r. zbiorem wierszy List do królika doświadczalnego. W następnych latach wydała tomy wierszy: Wykluwa się staruszka (1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany (1989), Zabici czasem długo stoją (1995), Świetlisty cudzoziemiec (2000, nominacja do Nagrody Nike 2001), Wiersze z cieniem (2010). Jest także autorką powieści Dziewczyna z zapałkami (2007, książka nominowana do Nagrody Mediów Cogito 2008 oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus), Pasja według św. Hanki (2012, książka nominowana do Nagrody Nike 2013) oraz książki dla dzieci Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w brzuchu mamy (2012). Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość poetycką (1980), Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej (2007), Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta (2008). Współpracowała z wrocławskim miesięcznikiem „Odra”, II programem Polskiego Radia oraz z czasopismami „Pani” i „Zwierciadło”. Jest członkiem PEN Clubu i SPP. 
AGNIESZKA JANKOWSKA
Urodzona w 1968 r. Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszki w 1994 r.). Doktorat w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie obroniła w 2004 r. Od 1998 r. pracuje Na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rzeźby. W dorobku artystycznym ma 13 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest laureatką Nagrody Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w konkursie malarstwa i rzeźby, „Autograf 2005”, Grand Prix „Salonu Wielkopolskiego” (2010, 2012).
MAGDALENA JANKOWSKA
Poetka, recenzentka teatralna, nauczyciel akademicki. Mieszka w Lublinie. Autorka tomów poezji: I co dalej? (1990), Kula i skrzydło (1992), Zbiór otwarty (1994), Tak się składa (1998), Już (2002), Salon mebli kuchennych (2006), Skrzyżowanie (2011) oraz książki prozatorskiej Billing (2001). Stale współpracuje z „Akcentem”.
JERZY JANKOWSKI
Ur. w 1957 r. w Zamiechowie. Pedagog, rzeźbiarz, rysownik, grafik, akcjonista street art. W latach 1999–2017 był dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobkowicach. Od trzydziestu dwóch lat, przy tejże szkole, organizuje kółko plastyczne. Członkowie kółka – dzieci i młodzież – pod jego kierunkiem, rokrocznie zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych: regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zorganizował siedem edycji Wojewódzkiego Triennale Małej Formy Grafiki i Ekslibrisu w Łowcach. Prowadził wielokrotnie zajęcia z grafiki warsztatowej dla dorosłych i dzieci w wielu ośrodkach kultury i w szkołach w regionie oraz za granicą: Mołdawia, Ukraina, Słowacja. Odwiedził dziewięć krajów, w których, podczas akcji street art, pozostawił w przestrzeni publicznej „wlepki” w postaci tematycznych płaskorzeźb. Opracował i wydał monografię Zamiechów zarys dziejów. Jest autorem wielu tablic pamiątkowych poświęconych wybitnym Polakom. Nominowany do Nagrody „Wdzięczność Młodych Serc” (Warszawa 2008 r.). Odznaczony Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (Warszawa 2011 r.).
JOANNA JANOWSKA-AUGUSTYN
Ur. w Rzeszowie. W latach 1991-1994 studiowała na Wydziale Filozoficznym UJ. W latach 1994-1999 – na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii prof. Romana Żygulskiego, medal Rektora ASP). W 1998 r. przebywała na stypendium w Kent Institute of Art and Design w Canterbury, Anglia. W 2008 r. obroniła doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzi zajęcia w Pracowniach: Rysunku oraz Druku Cyfrowego. Uprawia: grafikę, rysunek, malarstwo i fotografię. Zorganizowała 19 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ważniejsze nagrody: 2010 – Grand Prix na II Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2010; II nagroda w dziedzinie grafiki na II Międzynarodowym Konkursie Multimedia Szajna Festiwal, Rzeszów 2010; 2012 – Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2012; II nagroda Prezydenta Miasta Gdańska na III Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2012; Wyróżnienie Honorowe w V Międzynarodowym Konkursie Rysunku Wrocław 2012. 
KRYSTYNA JANUSZEWSKA
Ur. w 1953 r. w Brzegu. Pisarka, malarka. Studiowała biologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 roku wysłała swoją prozę na konkurs ogłoszony przez „Twój Styl” (jurorami byli Krystyna Kofta i Tomasz Jastrun) i otrzymała pierwszą nagrodę. Rok później opowiadanie ukazało się w wydanym przez „Twój Styl” zbiorze Historie prawdziwe. Jest autorką powieści: Przytulać kamienie(2002), Niebo ma kolor zielony (2004), Dolina MotyliTrzy Światy,Rozbitek@brzeg.pl (nominacja do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”) oraz Ostatnia kwadra Księżyca.
MAJA JARNUSZKIEWICZ
Ur. w 1989 r., absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność antropologiczno-kulturowa); publikowała w „Terminusie”, „Ruchu Literackim”, „LiteRacjach”, „Fragile”.
GRAŻYNA JAROSZ
Ur. w Warszawie, cioteczna siostra poety Janusza Szubera. Dzięki niej został wydany debiutancki „pięcioksiąg” Szubera – tomy: Paradne ubranko i inne wiersze, Apokryfy i epitafia sanockie (Sanok 1995), Srebrnopióre ogrody, Gorzkie prowincje, Pan Dymiącego Zwierciadła (Sanok 1996). Po obronie pracy doktorskiej w Polskiej Akademii Nauk otrzymała stypendium naukowe w Norwegii, gdzie od wielu lat mieszka i pracuje zawodowo.
ŁUKASZ JAROSZ
Ur. w 1978 r., poeta, muzyk, nauczyciel. Autor książek poetyckich: Soma, Biały tydzień, Mimikra (Biuro Literackie, Wrocław 2006, 2007, 2010), Wolny ogień, Pełna krew (Znak, Kraków 2011, 2012), Spoza (Galeria Literacka przy GSW BWA w Olkuszu, Olkusz 2011, 2012). Wokalista, perkusista i autor tekstów m.in. grup Lesers Bend, Chaotic Splutter oraz Zziajani Porywacze Makowców. Laureat OKP Poetyckich im. K.K. Baczyńskiego, R.M. Rilkego, R. Wojaczka. Współtwórca OKP im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu. W 2013 r. laureat pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (ex equo z Krystyną Dąbrowską). Mieszka w Żuradzie pod Olkuszem.
JERZY JARZĘBSKI
Ur. w 1947 r. w Bytomiu, prof. dr hab. w Katedrze Krytyki Współczesnej UJ. Krytyk i historyk literatury; wybitny znawca twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza i Stanisława Lema, a także zagadnień współczesnej prozy. Redaktor serii Dzieła zebrane Stanisława LemaPisma zebrane Witolda Gombrowicza (wspólnie z Włodzimierzem Boleckim i Zdzisławem Łapińskim) oraz Lektury polonistyczne: literatura współczesna iLektury polonistyczne: dwudziestolecie (z Ryszardem Nyczem). Współautor serii Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985). Członek jury Nagrody literackiej Nike (2001–2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993).
ANITA JARZYNA
Literaturoznawca, krytyk literacki. Obroniła pracę doktorską Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka. Publikowała m.in. w „Kresach”, „Toposie”, „Odrze”, Polonistyce”.
PAWEŁ JASKULSKI
Starszy asystent w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt-instruktor w Oddziale Doboru i Selekcji Księgozbiorów w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Współorganizator wielu konferencji, m.in. ogólnopolskiej „O poprawie kina polskiego” oraz międzynarodowej „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie. Rozwiązania systemowe oraz studia przypadków”. Interesuje go nowy kanon kina polskiego, kino gatunkowe, edukacja medialna, literatura współczesna i muzyka rockowa. Współredaktor interaktywnego tomu Różne oblicza edukacji audiowizualnej (2016). Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Twórczości” i „Odrze”.
TOMASZ JASTRUN
Ur. w 1950 r. w Warszawie. Poeta, prozaik, eseista, reporter, krytyk literacki. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie PRL związany z opozycją demokratyczną, należał do „Solidarności”, redagował gazety I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. W latach 19821988 redaktor pisma literackiego drugiego obiegu  „Wezwanie”, od 1987 był członkiem redakcji „Res Publiki”. Na łamach paryskiej „Kultury” publikował swoje felietony pod pseudonimami Witold Charłamp i Smecz. Współpracował z pismami: „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Tygodnik Kulturalny”, „Twój Styl”, „Zwierciadło” i „Wprost”. Laureat wielu nagród, m.in.: nagrody „Solidarności”, Nagrody Fundacji Roberta Gravesa, Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1986). W 2008 odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. W latach 19901994 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie oraz attaché kulturalnym w Szwecji. W latach 19941995 prowadził telewizyjny program kulturalny Pegaz. Opublikował tomy poetyckie: Bez usprawiedliwienia (1978), Promienie błędnego koła (1980), Na skrzyżowaniu Azji i Europy (1982), Biała łąka (1983), Czas pamięci i zapomnienia (1985), Węzeł polski (1988), Miłość-niemiłość (1999), Tylko czułość idzie do nieba (2003), Powitania i pożegnania (2007) oraz powieści Obok siebie (1989) i Rzeka podziemna (2005). Członek SPP. Miesza w Warszawie.
MARIA JASTRZĘBSKA
Ur. w 1953 r. Warszawie. Poetka, tłumaczka, dramatopisarka, redaktorka i animatorka kultury. W roku 1957 jako czteroletnie dziecko wyemigrowała z rodziną do Londynu. W latach 1973–1976 studiowała psychologię w Sussex. Opublikowała sześć książek poetyckich: Postcards From Poland (1991), Home from Home (2002), Syrena (2004), I’ll Be Back Before You Know It (2009), Everyday Angels (2009), At The Library of Memories (2013) oraz sztukę teatralną Dementia Diaries (2011). Przetłumaczyła na język angielski z Aną Jelnikar wybór poezji słoweńskiego pisarza Iztoka Osojnika Elsewhere (2011). W roku 2010 stowarzyszenie Lewes Live Literature otrzymało grant z funduszu Wellcome Trust na dalszą pracę nad jej sztuką literacką Dementia DiariesDziennik Demencji, która była wystawiana na deskach brytyjskich teatrów (m.in. w Edynburgu, Cardiff, Londynie, Brighton, Southampton). W roku 2012 roku w ramach projektu „Pomiędzy dwoma światami – Poezja i przekład – (Between Two Worlds. Poetry and Translation) Biblioteka Brytyjska przygotowała dla archiwum nagrania kilkunastu wierszy poetki. Jej wiesze były tłumaczone na języki: polski, francuski, fiński, słoweński. Prowadziła warsztaty kreatywnego pisania, m.in. dla Grupy Literackiej KaMPe przy Związku Polskich Pisarzy Na Obczyźnie. Od kilkunastu lat mieszka w Brighton.
ANNA JAWORSKA
Absolwentka filologii polskiej i slawistyki (programu „Master européen en langues et cultures de l’Europe centrale” na Université Libre de Bruxelles oraz na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych). Obecnie doktorantka na Wydziale Polonistyki UW oraz studentka filologii angielskiej tej uczelni. W ramach stypendium spędziła semestr na University of Toronto jako Visiting Graduate Student. Artykuły i recenzje publikowała w pismach: „Fraza”, „Slavica Bruxellensia”, „Studia Słowianoznawcze” oraz „Poradnik Językowy”.
SYLWIA JAWORSKA
Ur. w 1975 r., mieszka w Małopolsce. Publikowała m.in. w „artPapier”, „Helikopterze”, „Wydawnictwie J”, „Fabulariach” i „Piśmie”. Wyróżniona w XV OKP im. K. Ratonia Olkusz 2019.
WOŁODYMYR JAWORSKI
Ur. w 1953 r. we Lwowie. Ukraiński prozaik. Studiował filologię na lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki, zafascynowany ruchem hipisowskim porzucił studia. W 1973 aresztowany na ulicy za niestosowny wygląd, spędził 10 dni w więzieniu, a następnie został wcielony do wojska, po powrocie pracował jako ładowacz, archiwista i palacz. W 1988 przeprowadził się do Kijowa, tam m. in. przez dwa lata pracował jako nauczyciel, skończył zaocznie studia, założył własny biznes księgarski. W 2009 przeniósł się na wieś (Jeminowka, czernichowskie). Swój najbardziej znany utwór Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej zaczął pisać w roku 1975 i kontynuuje go do dziś. 50 pierwszych Listów wyszło we Lwowie w roku 2001. Fragmenty tej książki publikowała „Literatura na Świecie”, „Kresy”, „Twórczość”, „Akcent”, „Metafora” i „Teka Puławska”.
PIOTR JEMIOŁO
Ur. w 1990 r. Student krytyki literackiej na UJ. Dwukrotny laureat I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej (2010, 2011). Laureat III nagrody w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Pisze od 15 roku życia. Nie publikował w czasopismach. 
SERGIUSZ A. JESIENIN
(18951925), poeta rosyjski, współzałożyciel ugrupowania imażynistów, w którym reprezentował nurt wiejski, mistrz liryki refleksyjnej, wirtuoz kreacji poetyckich obrazów przyrody, entuzjasta utopijnie pojmowanej rewolucji, anarchista. W późniejszym okresie w jego poezji zaczynają dominować nastroje rozpaczy, pogłębione depresją i narastającym alkoholizmem. Sławne były jego związki z kobietami, szczególnie burzliwe małżeństwo z wiele od niego starszą, wybitną angielską tancerką Isadorą Duncan. Popełnił samobójstwo, które odbiło się szerokim echem w Rosji i całym ówczesnym, artystyczno-intelektualnym świecie. Opublikował m.in. poematy Inonia i Przemienienie (1918), Spowiedź chuligana (1920), Pugaczow (1921), Moskwa karczemna (1924, inne polskie tłumaczenie to Moskwa pijacka) i Czarny człowiek (pośmiertnie, 1925). Pisał także utwory miłosne: Motywy perskie, Anna Sniegina (oba 1925). W Polsce jego wiersze ukazywały się wielokrotnie w osobnych wyborach oraz w antologiach w tłumaczeniach m.in. Tadeusza Nowaka (Poezje, 1978) i Adama Pomorskiego (Inonia i inne wiersze, 1984). Wywarł znaczący wpływ na polską poezję (m.in. Władysława Broniewskiego i wczesnego Andrzeja Bursy). 
BOGUMIŁA JĘCEK
Ur. w 1956 r. w Oleśnicy. Poetka, laureatka wielu konkursów poetyckich, m.in. Konkursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej, Tyskiego Lata Poetyckiego, Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego, Konkursu im. Rafała Wojaczka, VIII Ogólnopolskiego konkursu im. Kazimierza Ratonia. Jej wiersze były prezentowane na antenie Polskiego Radia, publikowane w pismach „Akant”, „Fragile”, „Fraza” oraz w kilkunastu pokonkursowych almanachach. Debiutowała tomem wierszy czarne koronki (Wyd. Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 2011 – nagroda główna w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać Świadectwo”). Mieszka w Łodzi.
DOMINIKA JĘDRA
Ur. w 2001 r. Uczennica Publicznego Gimnazjum i Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sobolowie. Gra na gitarze klasycznej. Interesuje się literaturą fantastyczną.
EMILIA JĘDROSZKOWIAK
Ur. w 1996. Studiowała filologię polską i filologię hebrajską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się polską poezją najnowszą, doświadczeniem trzeciego pokolenia po Zagładzie oraz kategorią postpamięci i traumy. Publikowała m.in. na portalu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zamekczyta.pl, na łamach „Wizji”, „CzasuKultury.pl” oraz we „Frazie”.
ZBIGNIEW JOACHIMIAK
Ur. w 1950 r. w Elblągu. Poeta, wydawca, uważany za czołowego autora Nowej Prywatności. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Należał do grupy poetyckiej „Wspólność”. Był współredaktorem zeszytów literackich „Litteraria”, pisma gdańskich środowisk twórczych „Punkt”, zeszytów artystycznych „Integracje” i miesięcznika literackiego „Autograf”. Od 2002 r. redaktor naczelny kwartalnika „Migotania, Przejaśnienia”. Laureat m.in. Czerwonej Róży i Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Autor tomów poetyckich: Dedykacje (1974), Wieczne Amazonki (1976), Mam do powiedzenia (1977), Lęk (1977), Nasza wojna (1982), Pełni róż obłędu (wspólnie z Anną Czekanowicz, 1983), Ja sobowtór (1984), Pułapka i inne wiersze (1989), Cztery tematy (1991), Pestki, korale – słowa do nawlekania (1998), Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele (2002). Tłumaczył wiersze Anne Sexton. Mieszka w Gdańsku.

JONAS JANKAUSKAS
Lituanista, tłumacz literatury litewskiej. Pracuje w Ambasadzie Litwy w Warszawie.

LUNA JURANČIČ ŠRIBAR
Pisarka słoweńska. Z wykształcenia doktor antropologii, w latach 20052019 pracowała w sektorze pozarządowym dla organizacji Kralji ulice, zajmującej się problemem bezdomności. Od 2019 r. jest współpracownicą niezależnego medium internetowego „Pod črto”, gdzie doskonali się w dziennikarstwie śledczym. Opublikowała powieść Starinarnice (Antykwariaty, 2018), opowiadającą o magicznym antykwariacie, gdzie wraz z przedmiotami przekazywane są uczucia i przeżycia poprzednich właścicieli. Jest także autorką powieści dla młodzieży Grizolda in Maček (nominowana do nagrody „Modra ptica” w 2020 r., ukaże się w roku 2022). Opublikowała zbiór krótkich opowiadań Konstrukt (2020), z którego pochodzi opowiadanie drukowane we „Frazie”. Mieszka i tworzy w Lublanie.
MARTA JURKOWSKA

Ur. w 1967 r., olkuszanka. Poetka i malarka. Autorka tomików poetyckich Poza ramy (2011) i Między rzeką a lasem (2016). Laureatka kilkudziesięciu konkursów poetyckich, m.in. im. Jana Kulki w Łomży, im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie, „Śląski Shakespeare” w Katowicach, „O Laur Błękitnej Narwi” w Pułtusku, im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu. Zdobyła nagrodę główną w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „O Złote Cygaro Wilhelma” w Czerwionce – Leszczynach. Jej wiersze ukazały się we: „Frazie”, „Akancie”, „Cegle”, „Okolicach Poetów”, „Szafie”, „Gazecie Śląskiej”, „Toposie” i antologiach pokonkursowych, były wielokrotnie czytane w „Poczcie poetyckiej” Macieja Szczawińskiego w Radiu Katowice. Swoje obrazy prezentowała na wystawach indywidualnych w Bolesławiu (Droga, którą idę), Katowicach (2015) oraz w Kampinoskim Parku Narodowym (2016).