A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

F


KATARZYNA FABISIEWICZ
Z wykształcenia archeolog i historyk. Animatorka działań kulturalno-edukacyjnych z młodzieżą. Debiutowała wydanym w 2017 r. tomem wierszy Rapsodyczny. Pasjonuje się hippiką i śpiewem, m.in. pieśniami żałobnymi z rejonu kurpiowszczyzny. Pracuje w Ostrołęce, mieszka pod miastem nad rzeką Narwią.

RAFAŁ FAŁDA
Ur. w 1984 w Łańcucie, absolwent filologii polskiej UR (praca magisterska „Problemy metafizyczne i egzystencjalne w poezji Janusza Ihnatowicza”). Mieszka we wsi Wysoka.

DEMIAN FANSZEL
Urodził się w 1955 r. nad Morzem Czarnym, mieszkał nad Morzem Białym. Przemieszkiwał m.in. w Odessie, Stryju, Lwowie, Archangielsku, Wołogdzie i Wielkim Ustjugu. Z zawodu jest lekarzem. Pisze po rosyjsku. Publikował w pismach: „Krieszczatka”, „Dikoje Pole”, „Rodnaja Riecz”, „Pilgrim”, „Wiek XXI”, „Litierarus” i w kilku antologiach poezji. Jest autorem trzech książek: Tekst, Obuczienije snu (poezja i eseistyka), Mejl (książka korespondencji z Marią Kamienkowicz plus poezja). Zostały one ciepło przyjęte przez rosyjskie autorytety literackie m.in. przez Lwa Łosiewa i Wiktora Sonsorę. Prezentował swoją twórczość na spotkaniach autorskich w Kolonii, Bonn, Duisburgu, Monachium, Koktebelu, Lwowie, Drohobyczu, Pradze i Berlinie. Jest członkiem redakcji pisma „Dikoje pole”. Mieszka w Kolonii, w Niemczech.

MUSA MORIS FARHI
Ur. w 1935 r. w Ankarze. Żyd turecki. Aktor, prozaik, poeta. Po otrzymaniu dyplomu Royal Academy of Dramatic Art w 1956 osiadł na stałe w Londynie. Na polski przetłumaczono jego powieść Młodzi Turcy z 2004. W czerwcu 2000 pismo „Midrasz” opublikowało wywiad z poetą.

JAROSŁAW FAZAN
Ur. w 1966 r. Historyk literatury XX wieku, nauczyciel akademicki, edytor Pism Tadeusza Peipera (opracował dwa tomy – wraz z Katarzyną Fazan Wśród ludzi na scenach i na ekranie  oraz Gabriela Zapolska jako aktorka). Pracuje w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1999) i Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2010); współredaktor tomów Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (2009), Na pograniczach literatury (2012), Formacja 1910: biografie równoległe (2013); opracował razem z Tadeuszem Bujnickim i Krzysztofem Zajasem tom Żagary. Antologia poezji (2019) w serii Biblioteki Narodowej wyd. Ossolineum.  Wraz z Zajasem redaguje serię Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives wydawnictwa  Peter Lang. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Awangardą, utworzonym na Wydziale Polonistyki UJ.

BOŻENA FĄFARA
Ur. w 1988 r. Absolwentka filologii polskiej UR, obecnie doktorantka literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Interesuje się literaturą współczesną, szczególnie polską prozą kobiecą.

JERZY JANUSZ FĄFARA
Ur. w 1956 r. w Rzeszowie. Poeta, prozaik, autor słuchowisk radiowych. Abolwent prawa (1981, filia UMCS w Rzeszowie), ukończył także podylomowe studium dzienikarskie przy UW organizowane przez SDP w Warszawie (1984). Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, w ramach którego odbył dwuletnie stypendium w Instytucie im. Gorkiego w Moskwie (wydział prozy, 1987–1989). Pracował w Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie w latach 1982–1989, później założył prywatne wydawnictwo RAF, od 2001 Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, któremu szefuje do dzisiaj. Prowadzi autorskie audycje literackie w Radiu Rzeszów. Debiutował zbiorem wierszy Kto lepszy (1981). Opublikował pięć tomów prozy: Czerwony pająk (1991), Dzień, w którym stanąć miała ziemia (2000, wyd. ukraińskie, 2003), Jakub od stojącej rzeki (2003), Brzytwy kata Sellingera (2005), 18 znaczy życie – rzecz o Józefie Szajnie (2009) i Pomruk (2014). Jest autorem dwóch powieści radiowych Pępek świata i Drabina do nieba (PR Rzeszów, 2002–2003 i 2013–) oraz wielu słuchowisk, emitowanych na antenach radiowych w kraju, w programie I PR, nagradzanych na festiwlach w Polsce i Europie (m.in. Rzeka – I nagroda za scenariusz na Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry, Sopot 2003; Brzytwy kata Sellingera – Grand Prix na Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”, 2004; reprezentowało Polskę na festiwalu Prix Europa w Berlinie; Nalepa – Nagroda im. Ireny i Tadeusza Byrskich na XV Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2015; Na drodze do Damaszku – nominacja do Prix Italia 2015).

KS. WIESŁAW FELSKI
Ur. w 1973 r. w Tczewie. Ksiądz, absolwent i pracownik Instytutu Filologii Polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Prowadzi także wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

MÁRIA FERENČUHOWÁ
Ur. w 1975 w Bratysławie. Słowacka poetka, tłumaczka, krytyk i teoretyk filmu, studiowała film i media audiowizualne w Instytucie Sztuki Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie w Bratysławie, a także lingwistykę w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Paryżu. W 2003 roku napisała pracę doktorską na temat historii i teorii kina. Przetłumaczyła na język słowacki dzieła Paula Virilio, Amélie Nothomb, Jeana Echenoza Ravela, Philippe Brenot, Philippe Sollers, Alaina Robbe-Grillet i Samuela Becketta. Ponadto opublikowała dwa zbiory poetyckie: Skryté titulky (Bratysława 2003) i Princíp neistoty(Bratysława 2008). Była uczestniczką XIV niemiecko-francuskiej wymiany literackiej Nord-Süd-Passage 2010 w Berlinie. Wykłada w Instytucie Sztuki Filmowej i Telewizyjnej w Bratysławie.

LAWRENCE FERLINGHETTI
Ur. w 1919 r. w Yonkers (Nowy Jork), zmarł 22 lutego 2021 r. w San Francisco. Ważny poeta amerykański, jeden z inspiratorów ruchu beatników, założyciel słynnego wydawnictwa City Lights, publikującego utwory reprezentantów ruchu. Studiował na University of North Carolina i Columbia University, doktorat uzyskał na Sorbonie w 1951. Autor licznych zbiorów wierszy, m.in. Pictures of the Gone World (1955), A Coney Island of the Mind (1958), Starting from San Francisco (1961), The Secret Meaning of Things (1969), Open Eye, Open Heart (1973), Who Are We Now?(1976), Northwest Ecologue (1978), Landscapes of Living and Dying (1979), A Trip to Italy and France (1981), Endless Life: Selected Poems (1981), The Populist Manifesto (1981), Over All the Obscene Boundaries (1984), European Poems and Transitions (1988), When I Look at Pictures (1990). Opublikował również tomy prozy: Her (1960), Tyrannus Nix (1969), The Mexican Night (1970), Love in the Days of Rage (1988), utwory dramatyczne: Unfair Arguments with Existence (1963), Routines (1964) i przekłady poezji Preverta i Pasoliniego. W Polsce znany z wielu publikacji prasowych i zbioru Wiersze (1993) w przekładzie Andrzeja Szuby.

ROBERT FESZAK
Ur. w 1978 r. w Bielsku-Białej. Z wykształcenia teolog filozof. Obecnie pracuje w wielkiej korporacji. Swoją wrażliwość poetycką ukształtował podczas pracy z ludźmi upośledzonymi umysłowo, psychicznie chorymi, osobami starszymi i bezdomnymi. Pisze od wielu lat wyłącznie dla siebie. Nominowany do nagrody X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia. Publikacja we „Frazie” jest jego debiutem.
ANNA FIAŁKOWSKA
Ur. w 1994 r. Poetka. Debiutowała w 2018 r. tomikiem lalka bellmera, w 2021 roku ukazała się jej kolejna książka z wierszami, gorączka. Obie pozycje wydano nakładem Wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu. Publikowała wiersze, recenzje i felietony w kilkunastu magazynach internetowych i papierowych, m.in. w „Przekroju”, „ArtPapierze”, „Wakacie on-line”, „Piśmie”, „Fabulariach”, „Kontencie”, na stronie Korporacji Ha!art. Obecnie pracuje nad debiutem prozatorskim. Tworzy kanał o literaturze i kulturze na platformie YouTube pod pseudonimem Annie Warhol. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

IZABELA FIETKIEWICZ-PASZEK
UR. w 1972, mieszka w Kaliszu, z wykształcenia filolog germanista i polonista. Wiersze publikowała w: „Periodyku Poetyckim”, „Odrze”, „Akancie”, „Autografie”, „pkpzin”, „Portrecie”, „Poezji Dzisiaj”, „RED”, „Trafri”, „Akcencie”. Laureatka Ósmego Agonu Poetyckiego O Wieniec Akantu, 
finalistka I Ogólnopolskiego Konkursu na autorski tomik poezji Świdnica 2007. Współpracuje z magazynem literacko-artystycznym SZAFA. Jej wiersze tłumaczono na język francuski i na szwedzki.

TOMASZ FIJAŁKOWSKI
Ur. w 1977 r. Absolwent filologii polskiej. Debiutował literacko arkuszem poetyckim Rozgrzewka wydanym w 2006 r. przez Biuro Literackie. Drukowany w papierowych pismach literackich („Pro Arte, „Studium”, „Fraza”), nagradzany w konkursach. W 2015 roku opublikował w wydawnictwie Czwarta Strona debiutancką powieść fantastyczną Antipolis. Ponadto recenzent portali czytelniczych i nauczyciel.

GRZEGORZ FILIP
Ur. 1958 w Lublinie. Publicysta kulturalny i muzyczny, prozaik, współtwórca strony „Nowa Muzyka” (free.art.pl/nowamuzyka), redaktor miesięcznika „Forum Akademickie” . Jest absolwentem polonistyki. Publikował recenzje literackie w „Odrze” i „Nowych Książkach”. W latach 1989-1995 był redaktorem naczelnym kwartalnika literackiego „Kresy”. Drukował publicystykę w „Życiu” (z kropką), „Nowym Państwie”, „Arcanach”. W „Forum Akademickim” porusza tematy nauki i edukacji uniwersyteckiej. Publikuje w czasopismach muzycznych: „Glissando” i „Ruch Muzyczny”. O muzyce pisał także w: „Więzi”, „Odrze”, „Arte”, „Jazz & Classics”, „Rzeczpospolitej” i w witrynie „Diapazon”. Swoją prozę (opowiadania) publikował m.in.: w „Odrze”, „Akcencie”, „Kresach”. Mieszka w Lublinie.
DOROTA FILIPCZAK
Ur. w 1963 r. w Łodzi, zmarła tamże 1 stycznia 2021 r. Poetka, tłumaczka, anglistka. Autorka siedmiu tomików poezji: W cieniu doskonałej pomarańczy (1994), Trzecie skrzydło anioła (1995), Orfeusz na ginekologii (1997), Ostrzyciel noży na jawie (2003), K+M+B (Biblioteka „Frazy”, 2009), Wieloświat (2016), Rozproszone gniazda czułości (2017)  oraz sztuki teatralnej Ludzie z przeciwka („Fraza” 2013, nr 1–2). Przełożyła na polski powieść Nadine Gordimer Broń domowa (1999). Jej wiersze, szkice i tłumaczenia ukazywały się także na łamach pism: „Twórczość”, „Tygiel Kultury”, „Fraza”, „Topos”, „Nowa Okolica Poetów”, „Literatura na Świecie”. Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Pracowała na stanowisku profesora w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała się anglojęzyczną literaturą postkolonialną, zwłaszcza kanadyjską, intertekstami biblijnymi w literaturze i feministyczną filozofią religii. Jej doktorat „The Valley of the Shadow of Death”: Biblical Intertext in Malcolm Lowry’s Fiction został wydany w „The Malcolm Lowry Review” (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada). W Polsce opublikowała książki „Choćbym nawet szedł ciemną doliną…”. Inspiracje biblijne w twórczości Malcolma Lowry’ego (2003) i „Unheroic Heroines”: The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence (2007). Była także redaktorką kilku monografii zbiorowych i numerów monograficznych czasopisma naukowego „Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture”, którego była w 2011 r. twórczynią i redaktorką naczelną.
MACIEJ FILIPEK
Ur. w 1982 r. Absolwent AWF w Warszawie. Żołnierz zawodowy w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, gdzie mieszka. Debiutował tomem Rezystory (Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu, 2014, nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2014 „Złoty Środek Poezji Kutno 2015). Laureat kilku konkursów literackich, m.in na zbiór wierszy „O Złoty Syfon Scherffera” w 2013 r. w Brzegu (także nagroda publiczności na tym konkursie), I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim im. Kamili Stabach (Mława 2015), II miejsce w ogólnopolskim konkursie im. K. Ratonia (2015), wyróżnienia w konkursie im. Ireny Golec „Czerwona Róża dla Niej” (Kąkolewnica 2010) i „Czerwona Róża” (Gdańsk 2014). Wiersze publikował w piśmie „Autograf”, almanachach konkursowych, na portalach internetowych „Liternet”, „Poezja Polska”, „Fabrica Librorum”.
WALENTY FILIPENKA
Ur. w 1960 r. Pisarz, malarz, fotografik. Emocjonalnie związany z Wilnem, gdzie mieszkała jego rodzina, m.in. babcia Jadwiga (z domu Sawicka), wywieziona w czasie II wojny na Syberię. W dzieciństwie razem z rodzicami przemierzył rozległe przestrzenie ZSRR i Dalekiego Wschodu. Był m.in. w Mongolii i na Kaukazie. Z wykształcenia jest doktorem ekonomii (studiował w Instytucie Gospodarki Narodowej w Kijowie, pracował na Uniwersytecie w Doniecku). W 1989 r. powrócił do Wilna, do dzielnicy Zarzecze. Uczestniczył w obronie Sejmu przed czołgami sowieckimi. Pracował jako dziennikarz i w instytucjach kultury. Nawiązał współpracę z wielńską Kolonią, skupioną w tzw. “Republice Zarzecza” i z ROKIS-em w Suwałkach. Ukończył studia teologiczne na UMW w Olsztynie i w Bobolanum w Warszawie. Pracował jako katecheta. W 2005 r. miał ciężki wypadek samochodowy, po którym przechodził długotrwałą rehabilitację. Opowiadania publikował m.in. w “Nowej Fantastyce”, a fotografie prezentował na kilku wystawach, m.in. w Suwałkach i w Krakowie. Od kilku lat pasjonuje się zbieraniem i spisywaniem baśni, podań i legend syberyjskich.
MARCIN FITA
Ur. w 1987 r. Miłośnik prozy Nabokova, Pynchona, Kenzaburo Oe i Banville’a, interesuje się mediami elektronicznymi i kinem światowym. Mieszka w Łodzi.
ALEKSANDER FIUT
Emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca i krytyk. Wykładał także na uniwersytetach w Lille III (Francja), Berkeley, Bloomington (USA), Skopje (Macedonia), Olomouc (Republika Czeska), w Sztokholmie, Getyndze, Leuven (Belgia), Rio de Janeiro, a także w The Institute of European Studies w Wiedniu. Jeden z członków-założycieli Fundacji Miejsc Rodzinnych Czesława Miłosza. Jest autorem m.in. książek: Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza (1987, 1993. 1998; wersja anglojęzyczna: The Eternal Moment. The Poetry of Czeslaw Milosz, California University Press 2000); Pytanie o tożsamość (1995); Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem (1999); W stronę Miłosza (2003); Spotkania z Innym (2005); Z Miłoszem (2011); We władzy pozoru (2015); Po kropce (2016); Autoportret przekorny. Rozmowy z Czesławem Miłoszem (1986, 1988, 1994). Jego teksty przetłumaczono na wiele języków obcych. Mieszka w Krakowie.
MARTA FLAKOWICZ
Ur. w 1983 r., absolwentka polonistyki, a obecnie doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, zajmuje się tendencjami w najnowszej poezji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Julii Hartwig, prowadzi zajęcia z literatury współczesnej.
JOANNA FLIGIEL
Ur. w 1968 r. w Katowicach. Poetka, założycielka i redaktorka Babińca Literackiego. Redaktorka Śląskiej Strefy Gender. Prawnuczka więźniarki Ravensbrück i Auschwitz. Wychowała się w sanatorium w Bystrej k. Bielska oraz w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Żyje w nieustannych podróżach. Mieszka w Bielsku-Białej, w Neuss i Bengel w Niemczech, odwiedza Jurę. Przez większość życia uprawiała zawód księgarki. Autorka dwóch tomików wierszy. Babcia, mama, żona, feministka.
PIOTR FLORCZYK
Ur. w 1978 r. w Krakowie. Poeta, eseista, współzałożyciel i były redaktor wydawnictwa Calypso Editions, tłumacz na amerykański (m.in. Świrszczyńska, Kornhauser, Gutorow, Mikołajewski, Sośnicki, Marcinkiewicz, Bonowicz). Wydał: Barefoot (wiersze), Los Angeles Sketchbook (szkice i fotografie) oraz East & West (wiersze). Za przekład tomu Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę otrzymał The 2017 Found in Translation Award oraz The 2017 Harold Morton Landon Translation Award przyznawaną przez The Academy of American Poets. Kończy doktorat na University of Southern California. W USA od 1994 roku. Strona autorska: www.piotrflorczyk.com
DAREK FOKS
Ur. w 1966 r., poeta, prozaik i scenarzysta. Studiował m.in. na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, ukończył scenariopisarstwo na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Laureat m.in. nagrody głównej w konkursie poetyckim „brulionu” i Nagrody TVP Kultura za książkę Co robi łączniczka (współautor Zbigniew Libera). W ostatnich latach opublikował książki: Sigmund Freud Museum (2010), Liceum (2012) i Kebab Meister (2012). Nominowany do Paszportu „Polityki” (2000, 2004), Nagrody Literackiej Gdynia (2006, 2013) i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2011, 2013). Od 2004 r. pracuje w redakcji „Twórczości”. Mieszka w Skierniewicach.
DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA
Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Doktorat i habilitacja na UW; profesor ASP w Warszawie. Zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie w latach 1979–2008 . Pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora), dyrektor Instytutu Muzeologii i autorka studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (2008–2014); członek ICOM i AICA, prezydent PKN ICOM oraz MOCO/ICOM, ekspert RE ds. muzeów oraz NCN w projekcie UE JPI Cultural Heritage, członek zespołu NPRH, wielu rad naukowych i muzealnych; autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, teorii i sztuki XVII–XX w., kuratorka 54 wystaw.
BOŻENA FORNEK
Krytyk literacki, poetka. Na przełomie lat 70. i 80. należała do Grupy Literackiej „Słowo” w Krasnymstawie. Pracuje jako instruktorka literacka i teatralna w Zamojskim Dom Kultury. Członkini Zarządu Towarzystwa Leśmianowskiego w Zamościu. Pomysłodawczyni, organizatorka i uczestniczka wielu wydarzeń literackich, m.in.: festiwalu Leśmianowska Ulica Poetycka w Zamościu, spotkań Literacki szlak Roztocza. Teksty o literaturze i wydarzeniach kulturalnych publikuje m.in. w “Zamojskim Informatorze Kulturalnym” i w “Nestorze”.

MICHAŁ FOSTOWICZ
(1948–2010), publikował także pod nazwiskiem: Michał Fostowicz-Zahorski. Wnuk poetki Anny Zahorskiej (Savitri). Poeta, eseista, malarz, tłumacz, filozof. Pracował w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był redaktorem i współredaktorem pism: „Witryna Artystów”, „Stronica Śnieżnicka”, „Rita Baum”, publikował także we „Frazie”. Opublikował tomy wierszy: Posłowie (1980), Genealogia (1982), Schronienie (1984), Owoc ja (1990), Wolna miłość (1996), Rewolucja (2000), Wolna miłość. Wiersze wybrane (2007), zbiór esejów Świat bez prawdy. Poezja jako światopogląd (2003, 2010), monografię Boska analogia. William Blake a sztuka starożytności (2009) oraz przekłady m.in. Kazań Bodhidharmy, Drogi Lao-tsy, wierszy i pism Williama Blake’a. W Międzygórzu, gdzie mieszkał, zmarł i został pochowany od 2021 organizowane jest, staraniem Stowarzyszenia Międzygórze Reaktywacja, cykliczne wydarzenie artystyczno-naukowe „Miejsce po Michale”.

MARTA FOX
Ur. w 1952 r. w Siemianowicach Śląskich. Poetka, powieściopisarka, felietonistka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Miłosnej w 1989 (proza) i w 1994 (poezja). Jej książki zostały uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY w konkursie „Książka Roku” 1995 i 2000. Jej wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki i hiszpański. W 2004 r. otrzymała Złoty Telefon – honorowe odznaczenie „Niebieskiej Linii” Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemocą w Rodzinie za książkę O dramatach dzieciństwa bez tabu. Laureatka odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006). Wydała tomiki poetyckie: Chcę być chłopcem jak mój ojciec (1994), Dotknij mnie (1998), Kochać (2001), Rozmowy z Miró (2011). Jest również autorką zbiorów opowiadań, felietonów i powieści: Magda.doc (1996), Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych (2005), Kobieta zaklęta w kamień (2009), Zuzanna nie istnieje (2011). Mieszka w Katowicach.

ANNA FRAJLICH
Poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni, doktor slawistyki (New York University). W roku 1969 wyemigrowała z rodziną z Polski. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 19822016 wykładała język polski oraz polską literaturę na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest laureatką m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich (1980), Nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2003), Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości (2015), The Susanne Lotarski Disinguished Achievement Award by Polish Institute od Arts and Science in America (2021), Nagrody Polish-American Historical Assiociation im. Oscara Haleckiego za zbiór esejów The Ghost od Shakespeare. Collected Essays (2020). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020) i Medalem Jubileuszowym 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2020). Uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina (2008) oraz Wybitnego Polaka w USA w dziedzinie kultury (2017). Tłumaczona na wiele języków. Ostatnio wydała w Polsce w szczecińskim wydawnictwie Forma tomy wierszy W pośpiechu rzeka płynie (2020) i dwa tomy wierszy zebranych pt. Powroty (2022) z posłowiem Wojciecha Ligęzy. W 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona jej twórczości z udziałem pisarki i jej męża, której plonem była monografia „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich (red. Jolanta Pasterska i W. Ligęza, Kraków 2018).

ARKADIUSZ FRANIA
Ur. w 1973 r. w Przechlewie (woj. pomorskie). Poeta, krytyk literacki. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, ukończył filologię polską w WSP w Częstochowie. Doktoryzował się w zakresie literaturoznawstwa na UŚ (2003). Wiersze, szkice i recenzje zamieszczał m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Opcjach”, „Pograniczach”, „Tyglu Kultury”, „Frondzie”, „Arkuszu”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim” oraz w serbskich pismach „Etna” i „Tvorac Grada” (w tłumaczeniu Olgi Lalić-Krowickiej). Członek ZLP. Autor czterech tomików wierszy: na przykład mnie nie ma (1994),powiedz mi siebie (1995), na zimnym uczynku (1999), ale się nie budzę (2004). Ostatnio wydał: Lipton Story. Esencje krytyczne o sztuce pisarskiej Jacka Durskiego (Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009) i powieść Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka(Wydawnictwo E media, Częstochowa 2010).

BARTOSZ FRĄTCZAK
Fotograf dokumentalny i artystyczny. Absolwent Wydziału Filozofii oraz Edukacji na Uniwersytecie Szczecińskim. Zasłużony m. in. w dokumentacji kultury żydowskiej i tradycji polskich na Litwie. Laureat wielu konkursów i autor monograficznych wystaw. Obecnie mieszka w Wilnie.

MACIEJ FROŃSKI
Poeta i tłumacz. Wiersze i przekłady (m.in.: W. Blake’a, R. Frosta, I. Bunina, R. M. Rilkego, Manu Chao) drukował na łamach „Lampy i Iskry Bożej”, Magazynu Literackiego”, „Toposu”, „Pracowni”. Opublikował tom wierszy Rozpoznanie bojem (Mamiko, Nowa Ruda 2006).

ROBERT FROST
(18741963), amerykański poeta, który wywarł duży wpływ na poezję swojego kraju, najbardziej uhonorowany nagrodami poeta XX wieku (czterokrotny laureat Nagrody Pulitzera, doktor honoris causa Uniwersytetu Harvarda). Debiutował tomikiem Boys Will w 1913 , opublikował piętnaście tomów poezji i dwa dramaty poetyckie. Do historii przeszedł jego występ w 1961 r. na inauguracji prezydentury Johna F. Kennedy’ego, kiedy wygłosił wiersz The Gift Outright (Dar bez reszty). Tłumaczony na język polski m.in. przez Aleksandra Jantę-Połczyńskiego, Leszka Elektorowicza i Stanisława Barańczaka.

JUSTYNA FRUZIŃSKA
Ur. w 1984 r. Asystentka w Zakładzie Literatury Amerykańskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, poetka i tłumaczka. Tłumaczy z hebrajskiego i angielskiego (m.in. Nurit Zarchi, Yaira Lipshitza) oraz z polskiego na angielski (Jerzego Jarniewicza, Mariusza Moronia i Macieja Roberta). Jej przekłady ukazały się w „Literaturze na Świecie”, „Arteriach”, „Dekadentzyi”. Opublikowała tomiki poetyckie: Wiesz dobrze czego się boimy (2008), Erotyki na różne tematy (2010) i Jest czarna (2012). Mieszka w Łodzi.
GRZEGORZ FRYDRYK
Ur. w 1976 r. w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studiował w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej oraz z grafiki u prof. Andrzeja Pietscha). Stypendysta Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie w 2002 r., zdobył Nagrodę Wojewody Podkarpackiego w konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2004”. Jego grafika została zakwalifikowana do bibliofilskiego wydania Pisma Świętego (Poznań 2006). Uprawia malarstwo, grafikę warsztatową i użytkową. Autor opracowań graficznych książek i tomów poetyckich.
BOGDAN FURTAK
Urodzony w 1963 r. w Złotowie. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pierwsze wiersze opublikował w „Odrze” (wydanie internetowe – „Pocztówki literackie Karola Maliszewskiego”) w 2009 r. Wyróżniony w konkursach im. K.K. Baczyńskiego, W. Sułkowskiego, C.K. Norwida i R. Wojaczka. W 2014r. otrzymał II nagrodę w OKP im. K.K. Baczyńskiego. Publikował wiersze we „Frazie”, „Toposie” i w almanachach pokonkursowych. Mieszka w Zalesiu Górnym.